Na wykresie przedstawiono zależność... 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Na wykresie przedstawiono zależność...

8
 Zadanie
9
 Zadanie

10
 Zadanie

Pracę na wykresie obliczamy jak pole pod wykresem, czyli:

`"W"=1/2*"F"*Delta"x"`  

Wykres możemy podzielić na pięć części (co 1 m). Obliczamy:

`"W"_1=1/2*"F"_1*Delta"x"=1/2*(0+200\ "kJ")*1\ "m"` 

`"W"_1=100\ "kJ"` 

`"W"_2=1/2*"F"_2*Delta"x"=1/2*(200\ "kJ"+150\ "kJ")*1\ "m"` 

`"W"_2=175\ "kJ"` 

`"W"_3=1/2*"F"_3*Delta"x"=1/2*(150\ "kJ"+250\ "kJ")*1\ "m"` 

`"W"_3=200\ "kJ"` 

`"W"_4=1/2*"F"_4*Delta"x"=1/2*(250\ "kJ"+200\ "kJ")*1\ "m"` 

`"W"_4=225\ "kJ"` 

`"W"_4=1/2*"F"_5*Delta"x"=1/2*(200\ "kJ"+200\ "kJ")*1\ "m"` 

`"W"_4=200\ "kJ"` 

Całkowita praca wykonana przez wyciągarkę wynosi:

`"W"="W"_1+"W"_2+"W"_3+"W"_4+"W"_5` 

`"W"=100\ "kJ"+175\ "kJ"+200\ "kJ"+225\ "kJ"+200\ "kJ"` 

`"W"=900\ "kJ"` 

Moc obliczamy ze wzoru:

`"P"="W"/"t"=(900\ "kJ")/(60\ "s")` 

`"P"=15\ "kW"` 

Odpowiedź: Praca wykonana przez silnik wynosiła około 900 kJ, a jego średnia moc 15 kW. 

DYSKUSJA
Informacje
Zbiór zadań wielopoziomowych z fizyki dla gimnazjum
Autorzy: Wojciech M. Kwiatek, Iwo Wroński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

1954

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Mnożenie pisemne
 1. Czynniki zapisujemy jeden pod drugim wyrównując do prawej.

  mnozenie1
   
 2. Mnożymy cyfrę jedności drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymany wynik zapisujemy pod kreską, wyrównując do cyfry jedności. Gdy przy mnożeniu jednej z cyfr drugiego czynnika przez jedności, dziesiątki i setki drugiego czynnika wystąpi wynik większy od 9, to cyfrę jedności tego wyniku zapisujemy pod kreską, natomiast cyfrę dziesiątek przenosimy do dziesiątek lub setek i dodajemy go do wyniku następnego mnożenia.

  W naszym przykładzie:
  4•3=12 , czyli 2 wpisujemy pod cyframi jedności, a 1 przenosimy do dziesiątek, następnie: 4•1=4, ale uwzględniamy przeniesioną 1, czyli mamy 4+1=5 i 5 wpisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie mamy 4•1=4 i 4 wpisujemy pod cyframi setek.

  mnozenie2
   
 3. Mnożymy kolejną cyfrę drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymamy wynik zapisujemy pod poprzednim, wyrównując do cyfry dziesiątek.

  W naszym przykładzie:
  1•3=3 i 3 zapisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi setek, oraz 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi tysięcy.

  mnozenie3
   
 4. Po wykonaniu mnożeń, otrzymane dwa wyniki dodajemy do siebie według zasad dodawania pisemnego.

  mnozenie4
   
 5. W rezultacie wykonanych kroków otrzymujemy wynik mnożenia pisemnego. Iloczyn liczby 113 oraz 14 wynosi 1572.

Zobacz także
Udostępnij zadanie