Autorzy:Wojciech M. Kwiatek, Iwo Wroński

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Oblicz współczynnik tarcia o podłoże... 4.0 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Oblicz współczynnik tarcia o podłoże...

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie

`"Dane:"` 

`"m"=5\ "t"=5\ 000\ "kg"` 

`"T"_1=40\ 000\ "N"` 

`"T"_2=10\ 000\ "N"` 

`"Szukane:"` 

`mu_1","\ mu_2="?"` 

Najpierw obliczamy siłę nacisku bloku skalnego:

`"F"_"n"="m"*"g"=5\ 000\ "kg"*10\ "m"/"s"^2`  

`"F"_"n"=50\ 000\ "N"` 

Teraz możemy przekształcić wzór na siłę tarcia, żeby obliczyć współczynnik tarcia dla bloku sklanego na płozach:

`"T"_1=mu_1*"F"_"n"\ "/: F"_"n"`  

`"T"_1/"F"_"n"=(mu_1*strike("F"_"n"))/strike("F"_"n")`  

`mu_1="T"_1/"F"_"n"` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

 `mu_1=(40\ 000\ strike"N")/(50\ 000\ strike"N")` 

`mu_1=0,8` 

 

Współczynnik tarcia dla bloku na belkach wynosi:

`mu_2="T"_2/"F"_"n"` 

`mu_2=(10\ 000\ strike"N")/(50\ 000\ strike"N")` 

`mu_2=0,2\ ` 

Odpowiedź: Współczynnik tarcia dla bloku skalnego na płozach wynosił 0,8, a dla bloku na belkach 0,2.