Oblicz współczynnik tarcia o podłoże... 4.0 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Oblicz współczynnik tarcia o podłoże...

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie

`"Dane:"` 

`"m"=5\ "t"=5\ 000\ "kg"` 

`"T"_1=40\ 000\ "N"` 

`"T"_2=10\ 000\ "N"` 

`"Szukane:"` 

`mu_1","\ mu_2="?"` 

Najpierw obliczamy siłę nacisku bloku skalnego:

`"F"_"n"="m"*"g"=5\ 000\ "kg"*10\ "m"/"s"^2`  

`"F"_"n"=50\ 000\ "N"` 

Teraz możemy przekształcić wzór na siłę tarcia, żeby obliczyć współczynnik tarcia dla bloku sklanego na płozach:

`"T"_1=mu_1*"F"_"n"\ "/: F"_"n"`  

`"T"_1/"F"_"n"=(mu_1*strike("F"_"n"))/strike("F"_"n")`  

`mu_1="T"_1/"F"_"n"` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

 `mu_1=(40\ 000\ strike"N")/(50\ 000\ strike"N")` 

`mu_1=0,8` 

 

Współczynnik tarcia dla bloku na belkach wynosi:

`mu_2="T"_2/"F"_"n"` 

`mu_2=(10\ 000\ strike"N")/(50\ 000\ strike"N")` 

`mu_2=0,2\ ` 

Odpowiedź: Współczynnik tarcia dla bloku skalnego na płozach wynosił 0,8, a dla bloku na belkach 0,2. 

DYSKUSJA
Informacje
Zbiór zadań wielopoziomowych z fizyki dla gimnazjum
Autorzy: Wojciech M. Kwiatek, Iwo Wroński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

1772

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Zobacz także
Udostępnij zadanie