Zbiór zadań wielopoziomowych z fizyki dla gimnazjum (Zbiór zadań, WSiP)

Przedstaw na wykresie... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Obliczamy drogę w kolejnych godzinach ruchu:

`"s"_"x1"="v"_1*"t"_"x1"=40\ "km"/strike"h"*20\ strike"h"`  

`"s"_"x1"=800\ "km"`   

`"s"_"x2"="v"_1*"t"_"x2"=40\ "km"/strike"h"*400\ strike"h"`  

`"s"_"x2"=1600\ "km"` 

`"s"_"x3"="v"_1*"t"_"x3"=40\ "km"/strike"h"*60\ strike"h"` 

`"s"_"x3"=2400\ "km"` 

Teraz możemy narysować zależność s(t):

DYSKUSJA
Informacje
Zbiór zadań wielopoziomowych z fizyki dla gimnazjum
Autorzy: Wojciech M. Kwiatek, Iwo Wroński
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

3592

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Zobacz także
Udostępnij zadanie