Oblicz długość równi pochyłej o wysokości h = 7,2 cm, jeśli puszczona z niej.... 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Oblicz długość równi pochyłej o wysokości h = 7,2 cm, jeśli puszczona z niej....

2.20
 Zadanie
2.21
 Zadanie

2.22
 Zadanie

2.23
 Zadanie
2.24
 Zadanie
2.25
 Zadanie
2.26
 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

`h=7,2\ cm = 0,072\ m ` 

`t=2,25\ s` 

Przyjmujemy, że:

`g=10\ m/s^2` 

 

Wykonujemy rysunek pomocniczy:

 

Drogę zjazdu (długość równi pochyłej) obliczymy korzytając z wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym bez prędkości początkowej:

`s=1/2at^2` 

Przyspieszenie wyznaczymy z wzoru:

`F=m*a` 

gdzie F jest siłą wypadkową siły ciężkości i sprężystości, działających na ciało na równi pochyłej, ma wartość:

`F=mgsinalpha` 

Wówcza porównując oba wzory otrzymujemy, że:

`m*a=mgsinalpha \ \ \ \ |:m` 

`a=g*sinalpha` 

gdzie korzystając z rysunku i funkcji trygonometrycznych mamy, że:

`sinalpha=h/s` 

Wówczas przysieszenie będzie mialo postać:

`a=(g *h)/s` 

Oznacza to, że wzór na drogę będzie miał postać:

`s=1/2*(g*h)/s * t^2\ \ \ \ |*s` 

`s^2= 1/2 g*h*t^2` 

Pierwiastkujemy:

`s=sqrt(1/2g h t^2)` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`s=sqrt(1/2*10\ m/s^2*0,072\ m*(2,25\ s)^2 ) = sqrt(0,36\ m^2/s^2 * 5,0625\ s^2 ) = sqrt ( 1,8225\ m^2) = 1,35\ m` 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-23
dzięki
user profile image
Gość

0

2017-10-17
dzięki!!!!
Informacje
Z fizyką w przyszłość. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony. Część 1
Autorzy: Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie