Autorzy:Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach

Wydawnictwo:ZamKor / WSiP

Rok wydania:2016

Oblicz długość równi pochyłej o wysokości h = 7,2 cm, jeśli puszczona z niej.... 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Oblicz długość równi pochyłej o wysokości h = 7,2 cm, jeśli puszczona z niej....

2.20
 Zadanie
2.21
 Zadanie

2.22
 Zadanie

2.23
 Zadanie
2.24
 Zadanie
2.25
 Zadanie
2.26
 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

`h=7,2\ cm = 0,072\ m ` 

`t=2,25\ s` 

Przyjmujemy, że:

`g=10\ m/s^2` 

 

Wykonujemy rysunek pomocniczy:

 

Drogę zjazdu (długość równi pochyłej) obliczymy korzytając z wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym bez prędkości początkowej:

`s=1/2at^2` 

Przyspieszenie wyznaczymy z wzoru:

`F=m*a` 

gdzie F jest siłą wypadkową siły ciężkości i sprężystości, działających na ciało na równi pochyłej, ma wartość:

`F=mgsinalpha` 

Wówcza porównując oba wzory otrzymujemy, że:

`m*a=mgsinalpha \ \ \ \ |:m` 

`a=g*sinalpha` 

gdzie korzystając z rysunku i funkcji trygonometrycznych mamy, że:

`sinalpha=h/s` 

Wówczas przysieszenie będzie mialo postać:

`a=(g *h)/s` 

Oznacza to, że wzór na drogę będzie miał postać:

`s=1/2*(g*h)/s * t^2\ \ \ \ |*s` 

`s^2= 1/2 g*h*t^2` 

Pierwiastkujemy:

`s=sqrt(1/2g h t^2)` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`s=sqrt(1/2*10\ m/s^2*0,072\ m*(2,25\ s)^2 ) = sqrt(0,36\ m^2/s^2 * 5,0625\ s^2 ) = sqrt ( 1,8225\ m^2) = 1,35\ m`