Autorzy:Andrzej Kurowski, Jolanta Niemiec

Wydawnictwo:ZamKor / WSiP

Rok wydania:2015

Wykres na rysunku... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

`"a)"` 

Rowerzysta początkowo poruszał się z prędkością 3 m/s i od razu zaczął gwałtownie hamować, co zajęło mu 10 s. Następnie nie poruszał się (miał postój) do 20 sekundy. Następnie ruszył i od razu zaczął przyspiszać aż do 35 s, osiągając prędkość 2 m/s. Potem do końca ruchu, czyli do 60 sekundy poruszał się ruchem jednostajnym z szybkością 2 m/s. 

`"b)"` 

Przez pierwsze 10 sekund rowerzysta hamował. Obliczamy jego opóźnienie:

`"a"_1="v"_1/"t"_1=(3\ "m"/"s")/(10\ "s")`  

`"a"_1=0,3\ "m"/"s"^2`  

Możemy obliczyć drogę hamowania:

`"s"_1=("a"_1*("t"_1)^2)/2=(0,3\ "m"/"s"^2*(10\ "s")^2)/2` 

`"s"_1=15\ "m"` 

Potem do 20 sekundy rowerzysta nie przebył żadnej drogi (prędkość wynosiła zero).

Następnie rowerzysta przyspieszał przez: 

`Delta"t"_2=35\ "s"-20\ "s"=15\ "s"` 

 

Przyspieszenie wynosiło:

`"a"_2=(Delta"v"_2)/(Delta"t"_2)=(2\ "m"/"s")/(15\ "s")` 

`"a"_2=2/15\ "m"/"s"^2` 

Zostawiamy w takiej formie, żeby ułatwić późniejsze obliczenia. 

Teraz obliczamy drogę:

`"s"_2=("a"_2*("t"_2)^2)/2=(2/15\ "m"/"s"^2*(15\ "s")^2)/2=(2/15\ "m"/strike("s"^2)*225\ strike("s"^2))/2` 

`"s"_2=15\ "m"` 

W czasie t3 rowerzysta poruszał się ruchem jednostajnym:

`Delta"t"_3=60\ "s"-35\ "s"=25\ "s"` 

Więc obliczamy drogę w ruchu jednostajnym:

`"s"_3="v"_2*Delta"t"_3=2\ "m"/strike"s"*25\ strike"s"` 

`"s"_3=50\ "m"` 

Całkowita droga w czasie 1 minuty wynosi"

`"s"="s"_1+"s"_2+"s"_3=15\ "m"+15\ "m"+50\ "m"` 

`"s"=80\ "m"`   

`"c)"` 

Średnią szybkość rowerzysty obliczamy dzieląc całkowitą drogę przez całkowity czas:

`"v"="s"/"t"=(80\ "m")/(60\ "s")` 

`"v"=1,33\ "m"/"s"`