Autorzy:Andrzej Kurowski, Jolanta Niemiec

Wydawnictwo:ZamKor / WSiP

Rok wydania:2015

Wykres na rysunku... 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Wykres na rysunku...

4.32
 Zadanie

4.33
 Zadanie

`"a)"` 

Najpierw obliczamy przyspieszenie tego ciała:

`"a"=(Delta"v")/(Delta"t")=(4\ "m"/"s"-0\ "m"/"s")/(1\ "s"-0\ "s")=(4\ "m"/"s")/(1\ "s")` 

`"a"=4\ "m"/"s"^2` 

Teraz możemy obliczyć drogę po upływie kolejnych sekund:

`"s"_1=("a"*"t"_1^2)/2=(4\ "m"/"s"^2*(1\ "s")^2)/2=(4\ "m"/strike("s"^2)*1\ strike("s"^2))/2` 

`"s"_1=2\ "m"` 

`"s"_2=("a"*"t"_2^2)/2=(4\ "m"/"s"^2*(2\ "s")^2)/2=(4\ "m"/strike("s"^2)*4\ strike("s"^2))/2` 

`"s"_2=8\ "m"` 

`"s"_3=("a"*"t"_3^2)/2=(4\ "m"/"s"^2*(3\ "s")^2)/2=(4\ "m"/strike("s"^2)*9\ strike("s"^2))/2` 

`"s"_3=18\ "m"` 

`"s"_4=("a"*"t"^2)/2=(4\ "m"/"s"^2*(4\ "s")^2)/2=(4\ "m"/strike("s"^2)*16\ strike("s"^2))/2` 

`"s"_4=32\ "m"` 

`"s"_5=("a"*"t"^2)/2=(4\ "m"/"s"^2*(5\ "s")^2)/2=(4\ "m"/strike("s"^2)*25\ strike("s"^2))/2` 

`"s"_5=50\ "m"`       

 

`"b)"` 

  •  w pierwszej sekundzie ruchu ciało przebędzie drogę obliczoną w poprzednim podpunkcie:

`"s"_"I"=2\ "m"`  

  • w drugiej sekundzie ruchu ciało przebyło drogę:

 `"s"_"II"="s"_2-"s"_1=8\ "m"-2\ "m"`   

`"s"_"II"=6\ "m"`  

  • w trzeciej sekundzie ruchu ciało przebyło drogę:

`"s"_"III"="s"_3-"s"_2=18\ "m"-8\ "m"`  

`"s"_"III"=10\ "m"`  

  • w czwratej sekundzie ruchu ciało przebyło drogę: 

`"s"_"IV"="s"_4-"s"_3=32\ "m"-18\ "m"`  

`"s"_"IV"=14\ "m"`  

  •  w piątek sekundzie ruchu ciało przebyło drogę:

`"s"_"V"="s"_5-"s"_4=50\ "m"-32\ "m"` 

`"s"_"V"=18\ "m"`  

`"c)"` 

`"s"_"I"/"s"_"II"=(2\ strike"m")/(6\ strike"m")=1/3` 

`"s"_"I"/"s"_"III"=(2\ strike"m")/(10\ strike"m")=2/5` 

`"s"_"I"/"s"_"IV"=(2\ strike"m")/(14\ strike"m")=1/7` 

`"s"_"I"/"s"_V=(2\ strike"m")/(18\ strike"m")=1/9`      

`"d)"` 

`"s"_"I":"s"_"II":"s"_"III":"s"_"IV":"s"_"V"=1:3:5:7:9`