Autobus jedzie ze stałą szybkością 72 km/h prawym pasem... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Autobus jedzie ze stałą szybkością 72 km/h prawym pasem...

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Wypisujemy dane liczbowe podane w zadaniu:

`v_a=72\ (km)/h= 72*(1000\ m)/(3600\ s) = 20\ m/s`  

`v_(m1) = 90\ (km)/h = 90*(1000\ m)/(3600\ s) = 25\ m/s `  

`v_(m2) =126\ (km)/h= 126*(1000\ m)/(3600\ s) = 35\ m/s `  

`s_a=50\ m` 

`s_m=75\ m` 

Przyspieszenie motocyklisty w trakcie wyprzedzania autobusu będzie miało postać:

`a_m=(Deltav)/(Deltat)` 

Gdzie:

`Deltav=v_(m2)-v_(m1)` 

`Deltat=s_a/v_a` 

 

Wówczas otrzymujemy, że:

` a_m = (v_(m2) - v_(m1) )/(s_a/v_a) ` 

`a_m=(v_a*( v_(m2) -v_(m1) ))/s_a` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`a_m = (20\ m/s*(35\ m/s-25\ m/s) )/(50\ m) = (20\ m/s*10\ m/s)/(50\ m) = (200\ m^2/s^2)/(50\ m) = 4\ m/s^2` 

 

Średnia szybkość w trakcie wyprzedzania autobusu będzie wynosiła:

`v_"śr" = (Deltas)/(Deltat)` 

Gdzie:

`Deltas= s_m` 

Wówczas otrzymujemy, że:

`v_"śr" = s_m/(s_a/v_a)` 

`v_"śr" = s_m/s_a * v_a ` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`v_"śr" = (75\ m)/(50\ m) * 20\ m/s =1,5 *20\ m/s = 30\ m/s = 30*(0,001\ km)/(1/(3600)\ h) = 108\ (km)/h`    

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-23
dzieki :)
Informacje
Z fizyką w przyszłość. Zakres rozszerzony. Część 1
Autorzy: Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Cechy podzielności liczb

Cechy podzielności liczb ułatwiają znalezienie dzielników, zwłaszcza dużych liczb. Sprowadzają one rozwiązanie problemu podzielności liczb do prostych działań na niewielkich liczbach.

 1. Podzielność liczby przez 2

  Liczba jest podzielna przez 2, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0, 2, 4, 6 lub 8.

  Przykład:

  • 1896319128 → liczba jest podzielna przez 2, ponieważ ostatnią cyfrą jest 8.
    
 2. Podzielność liczby przez 3

  Liczba jest podzielna przez 3, gdy suma jej cyfr dzieli się przez 3.

  Przykład:

  • 7981272 → liczba jest podzielna przez 3, ponieważ suma jej cyfr (7+9+8+1+2+7+2=36) dzieli się przez 3.
    
 3. Podzielność liczby przez 4

  Liczba jest podzielna przez 4, gdy jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4.

  Przykład:

  • 21470092816 → liczba jest podzielna przez 4, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 16, a liczba 16 jest podzielna przez 4.
    
 4. Podzielność liczby przez 5

  Liczba jest podzielna przez 5, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0 lub 5.

  Przykład:

  • 182947218415 → liczba jest podzielna przez 5, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 5.
    
 5. Podzielność liczby przez 6

  Liczba jest podzielna przez 6, gdy jednocześnie dzieli się przez 2 i 3.

  Przykład:

  • 1248 → liczba jest podzielna przez 6, ponieważ dzieli się przez 2 (jej ostatnią cyfrą jest 8), a także dzieli się przez 3 (suma jej cyfr 1+2+4+8=15 jest liczbą podzielną przez 3).
    
 6. Podzielność liczby przez 9

  Liczba jest podzielna przez 9 , gdy suma jej cyfr jest podzielna przez 9.

  Przykład:

  • 1890351 -> liczba jest podzielna przez 9, ponieważ suma jej cyfr (1+8+9+0+3+5+1=27) jest podzielna przez 9.
    
 7. Podzielność liczby przez 10

  Liczba jest podzielna przez 10, gdy jej ostatnią cyfra jest 0.

  Przykład:

  • 1920481290 → liczba jest podzielna przez 10, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 0.
    
 8. Podzielność liczby przez 25

  Liczba jest podzielna przez 25, gdy dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 25.

  Przykład:

  • 4675 → liczba podzielna przez 25, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 75, a 75 jest podzielne przez 25
    
 9. Podzielność liczby przez 100

  Liczba jest podzielna przez 100, gdy jej dwie ostatnie cyfry to zera.

  Przykład:

  • 12491848100 → liczba jest podzielna przez 100, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry to zera.
Zobacz także
Udostępnij zadanie