Autorzy:Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach

Wydawnictwo:ZamKor / WSiP

Rok wydania:2015

Autobus jedzie ze stałą szybkością 72 km/h prawym pasem... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Autobus jedzie ze stałą szybkością 72 km/h prawym pasem...

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Wypisujemy dane liczbowe podane w zadaniu:

`v_a=72\ (km)/h= 72*(1000\ m)/(3600\ s) = 20\ m/s`  

`v_(m1) = 90\ (km)/h = 90*(1000\ m)/(3600\ s) = 25\ m/s `  

`v_(m2) =126\ (km)/h= 126*(1000\ m)/(3600\ s) = 35\ m/s `  

`s_a=50\ m` 

`s_m=75\ m` 

Przyspieszenie motocyklisty w trakcie wyprzedzania autobusu będzie miało postać:

`a_m=(Deltav)/(Deltat)` 

Gdzie:

`Deltav=v_(m2)-v_(m1)` 

`Deltat=s_a/v_a` 

 

Wówczas otrzymujemy, że:

` a_m = (v_(m2) - v_(m1) )/(s_a/v_a) ` 

`a_m=(v_a*( v_(m2) -v_(m1) ))/s_a` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`a_m = (20\ m/s*(35\ m/s-25\ m/s) )/(50\ m) = (20\ m/s*10\ m/s)/(50\ m) = (200\ m^2/s^2)/(50\ m) = 4\ m/s^2` 

 

Średnia szybkość w trakcie wyprzedzania autobusu będzie wynosiła:

`v_"śr" = (Deltas)/(Deltat)` 

Gdzie:

`Deltas= s_m` 

Wówczas otrzymujemy, że:

`v_"śr" = s_m/(s_a/v_a)` 

`v_"śr" = s_m/s_a * v_a ` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`v_"śr" = (75\ m)/(50\ m) * 20\ m/s =1,5 *20\ m/s = 30\ m/s = 30*(0,001\ km)/(1/(3600)\ h) = 108\ (km)/h`