Z działa o masie M... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

`M = 1000\ kg` 

`m = 1\ kg` 

`v = 400\ m/s` 

Wiemy, że pęd ciała przedstawiamy wzorem:

`p = m v` 

gdzie p jest pędem ciała o masiem m poruszającego się z prędkością v. Pęd pocisku przedstawimy wzorem:

`p_p = m v` 

Pęd działa przedstawimy wzorem:

`p_d = M v_d` 

Z zasady zachowania pędu otrzymujemy równanie, z ktorego wyznaczamy prędkość działa:

`p_d = p_p`

`M v_d = m v \ \ \ \ |:M` 

`v_d = m/M v` 

Energię kinetyczną opisujemy wzorem:

`E_k = (m v^2)/2`

gdzie Ek jest energią kinetyczną ciała o masie m poruszającego się z prędkością v. Wówczas dla naszego przypadku mamy, że energia kinetyczna działa ma postać:

`E_k = (M v_d^2)/2` 

`E_k = (M (m/M v)^2)/2` 

`E_k = (M m^2/M^2 v^2)/2` 

`E_k = (m^2/M v^2)/2` 

`E_k = (m^2 v^2)/(2 M)` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`E_k = ((1\ kg)^2 * (400\ m/s)^2)/(2 * 1000\ kg) = (1\ kg^2 * 1600\ m^2/s^2)/(2 000\ kg) = (1600\ kg^2*m/s^2)/(2 000\ kg) = 8\ kg*m^2/s^2 = 8\ J ` 

DYSKUSJA
Informacje
Z fizyką w przyszłość. Zakres rozszerzony. Część 1
Autorzy: Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Mnożenie pisemne
 1. Czynniki zapisujemy jeden pod drugim wyrównując do prawej.

  mnozenie1
   
 2. Mnożymy cyfrę jedności drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymany wynik zapisujemy pod kreską, wyrównując do cyfry jedności. Gdy przy mnożeniu jednej z cyfr drugiego czynnika przez jedności, dziesiątki i setki drugiego czynnika wystąpi wynik większy od 9, to cyfrę jedności tego wyniku zapisujemy pod kreską, natomiast cyfrę dziesiątek przenosimy do dziesiątek lub setek i dodajemy go do wyniku następnego mnożenia.

  W naszym przykładzie:
  4•3=12 , czyli 2 wpisujemy pod cyframi jedności, a 1 przenosimy do dziesiątek, następnie: 4•1=4, ale uwzględniamy przeniesioną 1, czyli mamy 4+1=5 i 5 wpisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie mamy 4•1=4 i 4 wpisujemy pod cyframi setek.

  mnozenie2
   
 3. Mnożymy kolejną cyfrę drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymamy wynik zapisujemy pod poprzednim, wyrównując do cyfry dziesiątek.

  W naszym przykładzie:
  1•3=3 i 3 zapisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi setek, oraz 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi tysięcy.

  mnozenie3
   
 4. Po wykonaniu mnożeń, otrzymane dwa wyniki dodajemy do siebie według zasad dodawania pisemnego.

  mnozenie4
   
 5. W rezultacie wykonanych kroków otrzymujemy wynik mnożenia pisemnego. Iloczyn liczby 113 oraz 14 wynosi 1572.

Zobacz także
Udostępnij zadanie