Skrzynie o masie 20 kg ciągniemy siłą o wartości.... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Skrzynie o masie 20 kg ciągniemy siłą o wartości....

4
 Zadanie

Wykonujemy rysunek pomocniczy:

Wypiszmy dane liczbowe podane w zadaniu:

`m=20\ kg` 

`F=160\ N` 

`f_k = 0,4` 

`g=10\ m/s^2` 

`alpha=60^@` 

 

SIŁA NACISKU

Z rysunku widać, że:

`vecF_N=vecF_y+mvecg` 

`F_N= -F_y+mg`  

`F_N=mg-F_y` 

`F_N=mg-Fcosalpha` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`F_N=20\ kg*10\ m/s^2 - 160\ N*cos60^@ = 200\ N-160\ N*1/2 = 200\ N - 80\ N = 120\ N` 

 

PRZYSPIESZENIE

Korzystając z rysunku widzimy, że:

`mveca=vecF_x+vecT_k` 

`ma=F_x-T_k` 

`ma=F_x-f_kF_N` 

`ma=Fsinalpha-f_k(mg-Fcosalpha)\ \ \ \ |:m` 

`a=(Fsinalpha-f_k(mg-Fcosalpha))/m` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`a=(160\ N*sin60^@-0,4*(20\ kg*10\ m/s^2 - 160\ N*cos60^@))/(20\ kg) = (160\ N*sqrt3/2 - 0,4*(200\ kg*m/s^2 - 160\ N*1/2))/(20\ kg) = ` 

`= (138,564\ N-0,4*(200\ kg*m/s^2 - 80\ kg*m/s^2))/(20\ kg) = (138,564 - 0,4*120\ kg*m/s^2)/(20\ kg) = ` 

`=(138,564\ kg*m/s^2 - 48\ kg*m/s^2)/(20\ kg) = (90,564\ kg*m/s^2)/(20\ kg)=4,5282\ m/s^2~~4,5\ m/s^2`         

DYSKUSJA
Informacje
Z fizyką w przyszłość. Zakres rozszerzony. Część 1
Autorzy: Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Zobacz także
Udostępnij zadanie