Z fizyką w przyszłość. Zakres rozszerzony. Część 1 (Podręcznik, ZamKor / WSiP )

Skrzynie o masie 20 kg ciągniemy siłą o wartości.... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Skrzynie o masie 20 kg ciągniemy siłą o wartości....

4
 Zadanie

Wykonujemy rysunek pomocniczy:

Wypiszmy dane liczbowe podane w zadaniu:

`m=20\ kg` 

`F=160\ N` 

`f_k = 0,4` 

`g=10\ m/s^2` 

`alpha=60^@` 

 

SIŁA NACISKU

Z rysunku widać, że:

`vecF_N=vecF_y+mvecg` 

`F_N= -F_y+mg`  

`F_N=mg-F_y` 

`F_N=mg-Fcosalpha` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`F_N=20\ kg*10\ m/s^2 - 160\ N*cos60^@ = 200\ N-160\ N*1/2 = 200\ N - 80\ N = 120\ N` 

 

PRZYSPIESZENIE

Korzystając z rysunku widzimy, że:

`mveca=vecF_x+vecT_k` 

`ma=F_x-T_k` 

`ma=F_x-f_kF_N` 

`ma=Fsinalpha-f_k(mg-Fcosalpha)\ \ \ \ |:m` 

`a=(Fsinalpha-f_k(mg-Fcosalpha))/m` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`a=(160\ N*sin60^@-0,4*(20\ kg*10\ m/s^2 - 160\ N*cos60^@))/(20\ kg) = (160\ N*sqrt3/2 - 0,4*(200\ kg*m/s^2 - 160\ N*1/2))/(20\ kg) = ` 

`= (138,564\ N-0,4*(200\ kg*m/s^2 - 80\ kg*m/s^2))/(20\ kg) = (138,564 - 0,4*120\ kg*m/s^2)/(20\ kg) = ` 

`=(138,564\ kg*m/s^2 - 48\ kg*m/s^2)/(20\ kg) = (90,564\ kg*m/s^2)/(20\ kg)=4,5282\ m/s^2~~4,5\ m/s^2`         

DYSKUSJA
user profile image
Gość

28-11-2017
Dlaczego na rysunku nie jest zaznaczona siła reakcji podłoża na skrzynię ?
Mam na myśli siłę o kierunku pionowym i zwrocie w górę, oraz o wartości równej Fn+Fc-Fy ?
user profile image
Ewelina

1533

29-11-2017

Dzień dobry,

na rysunku nie zaznaczono siły reakcji podłoża, ponieważ rysunek pomocniczy ma być jak najbardziej uproszczony i powinny znajdować się na nim najistotniejsze rzeczy. W naszym przypadku siła reakcji podłoża, ...

user profile image
Gość

05-11-2017
Dzieki za pomoc :)
Informacje
Z fizyką w przyszłość. Zakres rozszerzony. Część 1
Autorzy: Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Zobacz także
Udostępnij zadanie