Autorzy:Pod redakcją Marii Fiałkowskiej

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Przyjmując, że odległość pomiędzy aparaturą laserową... 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Przyjmując, że odległość pomiędzy aparaturą laserową...

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Korzystamy z wzoru na prędkość w ruchu jednostajnym, który ma postać:

`v=s/t` 

Gdzie v jest prędkością, s jest przebytą drogą, t jest czasem w jakim ciało pokonało drogę. Dla naszego przypadku mamy, że:

`v=c=300 000\ km` 

Wiemy, że nasza droga została przebyta dwukrotnie. Otrzymujemy wówczas, że:

`s=2*d`  

gdzie:

`d=384 400\ km` 

Oznacza to, że wzór na czas ma postać:

`c=(2d)/t\ \ \ \ |*t` 

`c*t=2d\ \ \ \ |:c` 

`t=(2d)/c` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`t=(2*384 400\ km)/(300 000\ (km)/s)= (768800\ km*s)/(300 000\ km) = 2,5626\ s~~2,56\ s`