W bańce szklanej, z której odpompowano powietrze... 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

W bańce szklanej, z której odpompowano powietrze...

4
 Zadanie

5
 Zadanie

6
 Zadanie

Wiemy, że aby w obwodzie popłyną prąd musimy mieć jakąś pracę wyjścia.
`f=W/h` 

Gdzie f jest częstotliwośćią, W jest pracą, h jest stałą Plancka. Wiemy również, że częstotliwość możemy wyrazić przy pomocy wzoru:

`f=c/lambda`

Gdzie λ jest długością fali, c jest prędkością światła, f jest częstotliwością.

Oznacza to, że otrzymujemy:

`c/lambda=W/h`

Wymnażamy równanie na krzyż:

`W*lambda=h*c\ \ \ \ |:lambda`

`W=(h*c)/lambda`

Gdzie:

`lambda=590\ nm=590*10^-9\ m=5,9*10^-7\ m`

`h=6,63*10^-34\ J*s`

`c=3*10^8\ m/s`

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`W=(6,63*10^-34\ J*s\ *3*10^8\ m/s)/(5,9*10^-7\ m)= (19,89*10^(-34+8)\ J*s\ m/s)/(5,9*10^-7\ m)=(19,89*10^-26\ J*m)/(5,9*10^-7\ m) = 3,37*10^(-26-(-7))\ J=3,37*10^-19\ J `

Zamieniamy dżule na elektronowolty:

`1 J=6,25*10^18\ eV`

Wówczas praca wyjścia wynosi:

`W=3,37*10^-19\ J=3,37*10^-19*6,25*10^18\ eV=21,06*10^(-19+18)\ eV=2,1*10*10^-1\ eV=2,1\ eV`

Oznacza to, że praca wyjścia metalu nie może być większa niż W=2,1 eV. Wówczas odczytujemy z tabeli, że warunek ten spełnia cez.    

DYSKUSJA
user profile image
Gość

07-10-2017
dzieki!!!!
Informacje
Po prostu fizyka. Zakres podstawowy
Autorzy: Ludwik Lehman, Witold Polesiuk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie