Autorzy:Marcin Braun, Grażyna Francuz-Ornat, Jan Kulawik

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Podłoga pokoju znajduje się... 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

`"Dane:"` 

`"h"=3,5\ "m"` 

 

`"a)"` 

`"m"_"k"=1,2\ "kg"` 

`"h"_"s"=0,5\ "m"` 

`"E"_"p"="?"` 

Względem podłogi pokoju energia potencjalna wynosi:

`"E"_"p"="m"_"k"*"g"*"h"_"s"=1,2\ "kg"*10\ "m"/"s"^2*0,5\ "m"` 

`"E"_"p"=6\ "J"` 

Względem ziemi energia potencjalna wynosi:

`"E"_"p"="m"_"k"*"g"*("h"_"s"+"h")=1,2\ "kg"+10\ "m"/"s"^2*(0,5\ "m"+3,5\ "m")` 

`"E"_"p"=48\ "J"`  

 

`"b)"` 

`"m"_"Dz"=2\ "kg"` 

`"E"_"pp"=20\ "J"` 

`"E"_"pz"="?"` 

Najpierw musimy obliczyć wysokość na jaką jest wzniesiony dzbanek względem podłogi:

`"E"_"pp"="m"_"Dz"*"g"*"h"_"p"\ ->\ "h"_"p"="E"_"pp"/("m"_"Dz"*"g")` 

Podstwiamy dane liczbowe:

`"h"_"p"=(20\ "J")/(2\ "kg"*10\ "m"/"s"^2)` 

`"h"_"p"=1\ "m"` 

Teraz możemy policzyć energię potencjalną względem ziemi:

`"E"_"pz"="m"_"Dz"*"g"*("h"_"p"+"h")` 

`"E"_"pz"=2\ "kg"*10\ "m"/"s"^2*(1\ "m"+3,5\ "m")` 

`"E"_"pz"=90\ "J"` 

 

`"c)"` 

`"m"_"p"=3\ "kg"` 

Obliczamy energię potencjalną pudełka względem ziemi, gdyby leżało na podłodze:

`"E"_"pp"="m"_"p"*"g"*"h"` 

`"E"_"pp"=3\ "kg"*10\ "m"/"s"^2*3,5\ "m"` 

`"E"_"pp"=105\ "J"` 

Wiadomo, że jeżeli biurko stało na podłodze to energia potencjalna pudełka względem ziemi wzrosłaby o energię potencjalną pudełka względem podłogi. 

Więc energia potencjalna pudełka będzie większa o 105 J względem ziemi.