Autorzy:Marcin Braun, Grażyna Francuz-Ornat, Jan Kulawik

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Czy z rysunku 20.2 można odczytać... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Można odczytać ciężar dolnego siłomierza oraz zawieszonego ciała, nie da się natpmiast odczytać ciężaru i masy górnego siłomierza. 

Ciężar zawieszonego ciała wskazuje dolny siłomierz:

`"F"_"c"=1\ "N"` 

Masę obliczamy ze wzoru:

`"F"_"c"="m"_"c"*"g"\ ->\ "m"_"c"="F"_"c"/"g"`  

`"m"_"c"=(1\ "N")/(10\ "m"/"s"^2)` 

`"m"_"c"=0,1\ "kg"` 

Górny siłomierz wskazuje sumę ciężarów zawieszonego ciała oraz siłomierza:

`"F"_2=1,5\ "N"`   

Zatem ciężar samego siłomierza dolnego to różnica wskazania górnego siłomierza i ciężaru zawieszonego ciała:

`"F"_"s"="F"_2-"F"_"c"=1,5\ "N"-1\ "N"`   

`"F"_"s"=0,5\ "N"`    

A jego masa wynosi:

`"F"_"s"="m"_"s"*"g"\ ->\ "m"_"s"="F"_"s"/"g"`  

`"m"_"s"=(0,5\ "N")/(10\ "m"/"s"^2)` 

`"m"_"s"=0,05\ "kg"`  

Odpowiedź: Masa dolnego siłomierza wynosi 0,05 kg, a jego ciężar 0,5 N. Masa zawieszonego ciała wynosi 0,1 kg, a jego ciężar 1 N. Ani masy ani ciężaru górnego siłomierza nie da się odczytać z rysunku.