Autorzy:Marcin Braun, Grażyna Francuz-Ornat, Jan Kulawik

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Dwa traktory wyciągają z błota samochód... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Dwa traktory wyciągają z błota samochód...

17.8
 Zadanie

17.9
 Zadanie
17.10
 Zadanie
17.11
 Zadanie

Musimy na początek obliczyć wartość x z rysunku. Wykorzystamy do tego funkcję cosinusa:

`"cos25"^@="x"/(8\ "kN")\ "/"*8\ "kN"` 

`"cos25"^@*8\ "kN"=("x"*strike(8\ "kN"))/strike(8\ "kN")` 

`"x"=8\ "kN"*"cos25"^@`  

`"x"=7,25\ "kN"` 

Cała wartość siły wypadkowej jest równa:  

`"F"_"wyp"=2*"x"=2*7,25\ "kN"` 

`"F"_"wyp"=14,5\ "kN"`