Narysuj opisane niżej sytuacje... 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

`"a)"`

Odmierzamy linijką długość wektora siły wypadkowej i tworzymy proporcje: 

`5,2\ "cm"\ -\ "F"_"wyp"`

`1\ "cm"\ -\ 1\ "N"`

`"F"_"wyp"=(1\ "N"*5,2\ strike"cm")/(1\ "cm")`

`"F"_"wyp"=5,2\ "N"`

`"b)"`

`5,6\ "cm"\ -\ "F"_"wyp"`

`1\ "cm"\ -\ 1\ "N"`

`"F"_"wyp"=(1\ "N"*5,6\ strike"cm")/(1\ strike"cm")`

`"F"_"wyp"=5,6\ "N"`

`"c)"`

`5\ "cm"\ -\ "F"_"wyp"`

`1\ "cm"\ -\ 1\ "N"`

`"F"_"wyp"=(1\ "N"*5\ strike"cm")/(1\ strike"cm")`

`"F"_"wyp"=5\ "N"`

DYSKUSJA
Informacje
Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum
Autorzy: Marcin Braun, Grażyna Francuz-Ornat, Jan Kulawik
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

3264

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie