Szafa przemieści się dopiero wtedy, gdy popchniemy ją... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Szafa przemieści się dopiero wtedy, gdy popchniemy ją...

16.8
 Zadanie
16.9
 Zadanie

16.10
 Zadanie

16.11
 Zadanie
17.1
 Zadanie
17.2
 Zadanie

 

`"Dane:"`

`"F"_"wyp"=150\ "N"`

 `"a)"` 

`"Dane:"`

`"F"_"K"=100\ "N"`

`"Szukane:"`

`"F"_"G"="?"`

Wypadkowa, która musi działać na szafę to suma siły Krzysia i Grzesia: 

`"F"_"wyp"="F"_"K"+"F"_"G"`

Więc, żeby obliczyć siłę Grzesia przeksztacamy ten wzór na:

`"F"_"G"="F"_"wyp"-"F"_"K"`

Podstawiamy dane liczbowe:

`"F"_"G"=150\ "N"-100\ "N"=50\ "N"`

Odpowiedź: Grześ powinien pchać szafę w tą samą stronę, co Krzyś z siłą o wartości co namniej 50 N. 

`"b)"`

`"Dane:"`

`"F"_"K"=200\ "N"`

`"Szukane:"`

`"F"_"G"="?"`

CHłopcy pchają szafę w przeciwnych kierunkach, więc wypadkowa ma wartość:

`"F"_"wyp"="F"_"K"-"F"_"G"`

Więc podobnie jak poprzednio przekształcamy powyższy wzór, aby ustalić wartość siły Grzesia:

`"F"_"G"="F"_"K"+"F"_"wyp"`

Podstawiamy dane do wzoru:

`"F"_"G"=200\ "N"-150\ "N"=50\ "N"`

Odpowiedź: Grześ działa na szafę w siłą o przeciwnym zwrocie do siły Krzysia i o wartości co najmniej50 N.    

`"c)"`

`"Dane:"`

`"F"_"K"=100\ "N"`

`"Szukane:"`

`"F"_"G"="?"`

 

Siła wypadkowa działająca na szafę wynosi:

`"F"_"wyp"="F"_"G"-"F"_"K"`

Żeby obliczyć siłę Grzesia przekształcamy wzór:

`"F"_"G"="F"_"wyp"+"F"_"K"`

Podstawiamy dane liczbowe:

`"F"_"G"=150\ "N"+100\ "N"=250\ "N"`

Odpowiedź: Grześ musiał pchać szafę siłą o wartości co najmniej 250 N.

DYSKUSJA
Informacje
Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum
Autorzy: Marcin Braun, Grażyna Francuz-Ornat, Jan Kulawik
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

3341

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Pozycyjny system dziesiątkowy

System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:

 • pozycyjny, ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,
 • dziesiątkowy, ponieważ liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu znaków, zwanych cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Przykład (wyjaśniający pojęcie pozycyjnego systemu dziesiątkowego):

img01
 

Każda z cyfr użyta w powyższej liczbie tworzy określoną wartość, która jest uzależniona od miejsca (pozycji), jaką zajmuje ta cyfra w zapisie utworzonej liczby.

Jeśli użyjemy dokładnie tych samych cyfr, z których zbudowana jest powyższa liczba, ale użyjemy ich w innej kolejności to otrzymamy całkiem inną liczbę (np. 935287, 728395).

Przestawienie kolejności cyfr zmienia wartość liczby, dlatego nasz system liczenia jest pozycyjny (ponieważ miejsce cyfry w zapisie liczby nadaje wartość tej liczbie), natomiast używanie dziesięciu cyfr do zapisu liczby powoduje, że nazywamy go dziesiątkowym systemem.
 

Liczbę z powyższego przykładu możemy zapisać też w następujący sposób:
$$3•1+9•10+5•100+7•1000+8•10000+2•100000= 287 593$$
 

Przykład (czytanie zapisanych liczb w pozycyjnym systemie dziesiątkowym):
 • 22 500 - czytamy: dwadzieścia dwa i pół tysiąca lub dwadzieścia dwa tysiące pięćset,
 • 1 675 241 - czytamy: milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden.

  Ciekawostka

Pozycyjny system dziesiątkowy pochodzi prawdopodobnie z Indii (znany jest napis z 683 roku zawierający zapis liczby w systemie pozycyjnym z użyciem zera). Za pośrednictwem Arabów system ten oraz zero dotarły do Europy (stąd nazwa cyfry arabskie) i obecnie jest powszechnie używanym systemem liczbowym.

Zobacz także
Udostępnij zadanie