Autorzy:Marcin Braun, Grażyna Francuz-Ornat, Jan Kulawik

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Andrzej poprosił trzech kolegów... 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

`"Dane:"`

`"s"=25\ "m"`

`"t"_1=57\ "s"`

`"t"_2=1\ "min"\ 2\ "s"=62\ "s"`

`"t"_3=58\ "s"`

`"Szukane:"`

`"v"_1="?"`

`"v"_2="?"`

`"v"_3="?"`

`"v"_"śr"="?"`

 

`"a)"`

Różnice mogą być spowodowane np. różnym refleksem każdego z kolegów (każdy z nich w różnym momencie mógł włączyć i wyłączyć stoper). 

`"b)"`

Prędkość obliczamy ze wzoru:

`"v"="s"/"t"`

Podstawiamy dane liczbowe:

`"v"_1="s"/"t"_1=(25\ "m")/(57\ "s")=0,44\ "m"/"s"`

`"v"_2="s"/"t"_2=(25\ "m")/(62\ "s")=0,40\ "m"/"s"`

`"v"_3="s"/"t"_3=(25\ "m")/(58\ "s")=0,43\ "m"/"s"`

Obliczamy średnią prędkość:

`"v"_"śr"=("v"_1+"v"_2+"v"_3)/3=(0,44\ "m"/"s"+0,40\ "m"/"s"+0,43\ "m"/"s")/3=(1,27\ "m"/"s")/3=0,42\ "m"/"s"`

`"c)"`

`"v"_"śr"=0,42\ "m"/"s"=0,42*(0,001\ "km")/(1/3600\ "h")=1,5\ "km"/"h"`