Autorzy:Jadwiga Poznańska, Maria Rowińska, Elżbieta Zając

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Ogrzewano trzy różne substancje... 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Fizyka

Ogrzewano trzy różne substancje...

7
 Zadanie

8
 Zadanie
9
 Zadanie
10
 Zadanie

Substancje mają jednakowe masy oraz temperatury początkowe i końcowe, zatem:

`"m"*Delta"T"="const."` 

Ciepło właściwe oblicza się ze wzoru:

`"c"="Q"/("m"*Delta"T")` 

Z powyższych informacji wynika, że w naszym wypadku ciepło właściwe jest wprost proporcjonalne do dostarczonego ciepła:

`"c"~"Q"` 

Prowadzi to do wniosku, ze najmniejsze ciepło właściwe ma substancja C.