Autorzy:Jadwiga Poznańska, Maria Rowińska, Elżbieta Zając

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Jak wyznaczyć ciepło właściwe... 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Fizyka

Ciepło właściwe substancji można wyznaczyć znając jej masę, ilość dostarczonego ciepła oraz zmianę temperatury. Korzystamy wtedy ze wzoru:

`"c"="Q"/("m"*Delta"T")` 

Przykładowo ogrzewamy wodę za pomocą grzałki elektrycznej o znanej mocy, mierzymy czas i zmianę temperatury w czasie, znamy masę wody. Teraz możemy obliczyć pracę wykonaną przez gałkę korzystając ze wzoru:

`"P"="W"/"t"\ ->\ "W"="P"*"t"` 

Wykonana praca równa się energii elektrycznej zamienionej na ciepło:

`"Q"="W"` 

Dzięki zgromadzonym danym możemy skorzystać ze woru na ciepło właściwe.