Autorzy:Jadwiga Poznańska, Maria Rowińska, Elżbieta Zając

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Oblicz, ile ciepła trzeba dostarczyć... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Fizyka

Oblicz, ile ciepła trzeba dostarczyć...

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

`"Dane:"`

`"m"=3\ "kg"`

`"T"=0\ [email protected]=273\ "K"`

`"c"_"t"=335\ 000\ "J"/"kg"`

`"Szukane:"`

`"Q"="?"`

Korzystamy ze wzoru:

`"c"_"t"="Q"/"m"\ "/"*"m"`

`"c"_"t"*"m"="Q"`

Podstawiamy dane liczbowe:

`"Q"=335\ 000\ "J"/strike"kg"*3\ strike"kg"`

`"Q"=1\ 005\ 000\ "J"`

Odpwoiedź: Należy dostarczyć 1 005 000 J ciepła.  

 

` `