Autorzy:Jadwiga Poznańska, Maria Rowińska, Elżbieta Zając

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Oblicz energię, którą należy dostarczyć... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Fizyka

Oblicz energię, którą należy dostarczyć...

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

`"Dane:"`

`Delta"T"=50\ [email protected]=50\ "K"`

`"V"=3\ "dm"^3`

`"c"=4200\ "J"/("kg"*"K")`

`"Szukane:"`

`"Q"="?"`

Z tablic odczytujemy, że gęstość wody wynosi: 

`rho=1\ "kg"/"dm"^3`

Wzór na gęstośc przekształcamy tak, aby znaleźć masę:

`rho="m"/"V"\ "/"*"V"`

`"m"=rho*"V"`

Podstawiamy dane:

`"m"=1\ "kg"/strike"dm"^3*3\ strike"dm"^3`

`"m"=3\ "kg"`

Teraz możemy obliczyć energię: 

`"Q"="c"*"m"*Delta"T"`

`"Q"=4200\ "J"/(strike"kg"*strike"K")*3\ strike"kg"*50\ strike"K"`

`"Q"=630\ 000\ "J"`

`"Q"=630\ "kJ"`

Odpowiedź: Należy dostarczyć 630 kJ energii.