Podnosimy ze stałą prędkością... 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Fizyka

Podnosimy ze stałą prędkością...

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
18
 Zadanie

`"Dane:"`

`"m"=4\ "kg"`

`"h"="s"=2\ "m"`

`"g"=10\ "N"/"kg"`

`"Szukane:"`

`"W"="?"`

Obliczamy pracę za pomocą wzoru:

`"W"="F"*"s"`

Siła, którą działamy na pudełko jest równoważona przez siłę ciężkości, ponieważ podnosimy je ze stałą prędkością. Zatem: 

`"F"="mg"`

`"F"=4\ strike"kg"*10\ "N"/strike"kg"`

`"F"=40\ "N"`

Podstawiamy do wzoru na pracę:

`"W"=40\ "N"*2\ "m"=80\ "J"`

Odpowiedź:  A. 80 J   

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Ciekawa fizyka 2
Autorzy: Jadwiga Poznańska, Maria Rowińska, Elżbieta Zając
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

1697

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie