Ciekawa fizyka 2 (Podręcznik, WSiP)

Piłka o masie 0,1 kg... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Fizyka

Piłka o masie 0,1 kg...

1
 Zadanie

`"Dane:"`

`"m"=0,1\ "kg"`

`"h"=14\ "m"`

`"g"=10\ "N"/"kg"`

`"wysokość 14 m"`

`Delta"E"_"p"="mgh"`

`Delta"E"_"p"=0,1\ strike"kg"*10\ "N"/strike"kg"*14\ "m"`

`Delta"E"_"p"=14\ "J"`

`Delta"E"_"k"=0\ "J"`

Teraz możemy obliczyć energię mechaniczą układu z zasady zachowania energii:

`"E"_"m"=Delta"E"_"p"+Delta"E"_"k"`

`"E"_"m"=14\ "J"+0\ "J"`

`"E"_"m"=14\ "J"`

 

`"wysokość 10 m"`

`Delta"E"_"p"="mgh"`

`Delta"E"_"p"=0,1\ strike"kg"*10\ "N"/strike"kg"*10\ "m"`

`Delta"E"_"p"=10\ "J"`

Z zasady zachowania energii mamy:

`"E"_"m"=Delta"E"_"p"+Delta"E"_"k"`

Zatem:

`Delta"E"_"k"="E"_"m"-Delta"E"_"p"`

`Delta"E"_"k"=14\ "J"-10\ "J"`

`Delta"E"_"k"=4\ "J"`

 

`"wysokość 5 m"`

`Delta"E"_"p"="mgh"`

`Delta"E"_"p"=0,1\ strike"kg"*10\ "N"/strike"kg"*5\ "m"`

`Delta"E"_"p"=5\ "J"`

`Delta"E"_"k"="E"_"m"-Delta"E"_"p"`

`Delta"E"_"k"=14\ "J"-5\ "J"`

`Delta"E"_"k"=9\ "J"`

 

`"wysokość 0 m"`

`Delta"E"_"p"="mgh"`

`Delta"E"_"p"=0,1\ strike"kg"*10\ "N"/strike"kg"*0\ "m"`

`Delta"E"_"p"=0\ "J"`

`Delta"E"_"k"="E"_"m"-Delta"E"_"p"`

`Delta"E"_"k"=14\ "J"-0\ "J"`

`Delta"E"_"k"=14\ "J"`

h [m]

Ep [J]

Ek [J]

14

14

0

10

10

4

5

5

9

0

0

14

 

DYSKUSJA
Informacje
Ciekawa fizyka 2
Autorzy: Jadwiga Poznańska, Maria Rowińska, Elżbieta Zając
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

5810

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Zobacz także
Udostępnij zadanie