Autorzy:Jadwiga Poznańska, Maria Rowińska, Elżbieta Zając

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Piłka o masie 0,1 kg... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Fizyka

Piłka o masie 0,1 kg...

1
 Zadanie

`"Dane:"`

`"m"=0,1\ "kg"`

`"h"=14\ "m"`

`"g"=10\ "N"/"kg"`

`"wysokość 14 m"`

`Delta"E"_"p"="mgh"`

`Delta"E"_"p"=0,1\ strike"kg"*10\ "N"/strike"kg"*14\ "m"`

`Delta"E"_"p"=14\ "J"`

`Delta"E"_"k"=0\ "J"`

Teraz możemy obliczyć energię mechaniczą układu z zasady zachowania energii:

`"E"_"m"=Delta"E"_"p"+Delta"E"_"k"`

`"E"_"m"=14\ "J"+0\ "J"`

`"E"_"m"=14\ "J"`

 

`"wysokość 10 m"`

`Delta"E"_"p"="mgh"`

`Delta"E"_"p"=0,1\ strike"kg"*10\ "N"/strike"kg"*10\ "m"`

`Delta"E"_"p"=10\ "J"`

Z zasady zachowania energii mamy:

`"E"_"m"=Delta"E"_"p"+Delta"E"_"k"`

Zatem:

`Delta"E"_"k"="E"_"m"-Delta"E"_"p"`

`Delta"E"_"k"=14\ "J"-10\ "J"`

`Delta"E"_"k"=4\ "J"`

 

`"wysokość 5 m"`

`Delta"E"_"p"="mgh"`

`Delta"E"_"p"=0,1\ strike"kg"*10\ "N"/strike"kg"*5\ "m"`

`Delta"E"_"p"=5\ "J"`

`Delta"E"_"k"="E"_"m"-Delta"E"_"p"`

`Delta"E"_"k"=14\ "J"-5\ "J"`

`Delta"E"_"k"=9\ "J"`

 

`"wysokość 0 m"`

`Delta"E"_"p"="mgh"`

`Delta"E"_"p"=0,1\ strike"kg"*10\ "N"/strike"kg"*0\ "m"`

`Delta"E"_"p"=0\ "J"`

`Delta"E"_"k"="E"_"m"-Delta"E"_"p"`

`Delta"E"_"k"=14\ "J"-0\ "J"`

`Delta"E"_"k"=14\ "J"`

h [m]

Ep [J]

Ek [J]

14

14

0

10

10

4

5

5

9

0

0

14