Pięciu rozbitków o masie 80 kg... 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Fizyka

Pięciu rozbitków o masie 80 kg...

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie

`"Dane:"`

`"n"=5`

`"m"=80\ "kg"`

`"h"=20\ "m"`

`"d"=40\ "cm"=0,4\ "m"\ ->\ "r"=1/2"d"=0,2\ "m"`

`rho_"c"=1\ "g"/"cm"^3=1\ 000\ "kg"/"m"^3`

`rho_"d"=0,5\ "kg"/"dm"^3=500\ "kg"/"m"^3`

`"Szukane:"`

`"F"_"c"="?"`

`"F"_"w"="?"`

 

Na początek wyprowadzamy wzór na całkowity ciężar tratwy i ludzi, którzy się w niej znajdą:

`"F"_"c"="F"_"T"+"F"_"L"`

`"F"_"c"="m"_"T"*"g"+"m"_"L"*"g"`

`"F"_"c"="g"("m"_"T"+"m"_"L")`

Całkowita masa ludzi wynosi:

`"m"_"L"="n"*"m"=5*80\ "kg"=400\ "kg"`

Mase tratwy wyrażamy przez gęstość:

`"m"_"T"=rho_"d"*"V"_"T"`

`"m"_"T"=rho_"d"*("h"*pi*"r"^2)`

`"m"_"T"=500\ "kg"/"m"^3*(20\ "m"*3,14*(0,2\ "m")^2)=500\ "kg"/strike"m"^3*2,512\ strike"m"^3=1256\ "kg"`

Obliczone masy podstawiamy do wzoru na ciężar całkowity:

`"F"_"c"="g"("m"_"T"+"m"_"L")=10\ "m"/"s"^2*(1256\ "kg"+400\ "kg")=16\ 560\ "N"`

Teraz obliczamy siłę wyporu wody na tratwę:

`"F"_"w"=rho_c"gV"=rho_"c"*"g"*("h"*pi*"r"^2)=1\ 000\ "kg"/"m"^3*10\ "m"/"s"^2*(20\ "m"*3,14*(0,2\ "m")^2)=25\ 120\ "N"`

Z obliczeń wynika, że siła wyporu byłaby większa niż ciężar tratwy z pasażerami:

`"F"_"w">"F"_"c"`

 Odpowiedź: Na zbudowanej z drzewa tratwie rozbitkowie mogliby opuścić wyspę.        

 

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Świat fizyki 2
Autorzy: Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajger
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

658

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

 • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

 • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Najmniejsza wspólna wielokrotność (nww)

Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) dwóch liczb naturalnych to najmniejsza liczba naturalna będąca wielokrotnością zarówno jednej liczby, jak i drugiej.

Przykłady:

 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 3 i 5 jest: 15.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 5: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ...;
  3. Wśród wielokrotności liczby 3 i liczby 5 szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 3 i 5. Jest to 15.
 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 4 i 6 jest: 12.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ...;
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 6: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ...;
  3. Wśród wielokrotności wyżej wypisanych szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 4 i 6, widzimy że jest to 12.
Zobacz także
Udostępnij zadanie