Na podstawie cząsteczkowej... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Fizyka

Ciśnienie gazu w zbiorniku można zmienić przez: 

 • przy stałej objętości gazu poprzez zmianę liczby cząsteczek - zmianę masy gazu, np. poprzez dopompowanie powietrza do opon (zmienia się liczba cząsteczek, ale nie objętość, czyli zwiększa się ciśnienie w oponach)
 • przy stałej masie gazu poprzez zmianę objętości zbiornika, np. zatkanie wylotu strzykawki i wciśnięcie tłoku (nie zmienia się liczba cząsteczek, ale zmniejsza się objętość - zwiększa się ciśnienie)
 • przy stałej masie gazu poprzez zmianę temperatury gazu, np. pojemnik z aerozolem wystawiony na działanie wysokiej temperatury (nie zmienia się ilość cząsteczek, ale wzrasta ciśnienie - NIGDY nie próbuj takich ekspertymentów, to niebezpieczne). 
DYSKUSJA
Informacje
Świat fizyki 2
Autorzy: Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajger
Wydawnictwo: ZamKor / WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

3541

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Zobacz także
Udostępnij zadanie