Autorzy:Marcin Braun, Weronika Śliwa

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Winda wraz z obciążeniem... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Fizyka

Winda wraz z obciążeniem...

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

`"Dane:"` 

`"m= 460 kg"` 

`"v= "1\ "m"/"s"^2` 

`"U= 230 V"` 

`"g= 10" "m"/"s"^2` 

`"Szukane:"` 

`"I= ?"` 

 

Energia elektryczna zostaje zamieniona na pracę:

`"W"="F"*"s"` 

Moc oblicza się ze wzoru: 

`"P"="W"/"t"` 

A prędkość windy najłatwiej obliczyć ze wzoru: 

`"v"="s"/"t"` 

A z tego łatwo wyznaczyć drogę:

`"s"="vt"`   

Siłę natomiast można obliczyć ze wzoru: 

`"F"="mg"` 

Podstawiając mamy:

`"P"="W"/"t"="Fs"/"t"=("F"*"v"*strike"t")/strike"t"="F"*"v"="m"*"g"*"v"` 

Moc można również obliczyć ze wzoru:  

`"P"="U"*"I"` 

Przyrównując oba wzory na moc otrzymujemy:

`"m"*"g"*"v"="U"*"I"` 

Z tego wyprowadzamy wzór na natężenie:

`"I"=("m"*"g"*"v")/"U"` 

Podstawiamy dane liczbowe i otrzymujemy wynik:

`"I"=(460\ "kg"*10\ "m"/"s"^2*1\ "m"/"s")/(230\ "V")=20\ "A"` 

Dodatkowo przeliczenie jednostek:

`["I"]=[("kg"*"m"/"s"^2*"m"/"s")/"V"]=[("kg"*"m"^2)/("V"*"s"^3)]=[("kg"*"m"^2)/("J"/"C"*"s"^3)]=[("kg"*"m"^2*"C")/("J"*"s"^3)]=[("kg"*"m"^strike2*"C")/("N"*strike"m"*"s"^3)]=[("kg"*"m"*"C")/(("kg"*"m")/"s"^2*"s"^3]=[(strike("kg"*"m")*"C"*strike"s"^2)/(strike("kg"*"m")*"s"^strike3)]=["C"/"s"]=["A"]`