Winda wraz z obciążeniem... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Fizyka

Winda wraz z obciążeniem...

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

`"Dane:"`

`"m= 460 kg"`

`"v= "1\ "m"/"s"^2`

`"U= 230 V"`

`"g= 10" "m"/"s"^2`

`"Szukane:"`

`"I= ?"`

 

Energia elektryczna zostaje zamieniona na pracę:

`"W"="F"*"s"`

Moc oblicza się ze wzoru: 

`"P"="W"/"t"`

A prędkość windy najłatwiej obliczyć ze wzoru: 

`"v"="s"/"t"`

A z tego łatwo wyznaczyć drogę:

`"s"="vt"`

Siłę natomiast można obliczyć ze wzoru: 

`"F"="mg"`

Podstawiając mamy:

`"P"="W"/"t"="Fs"/"t"=("F"*"v"*strike"t")/strike"t"="F"*"v"="m"*"g"*"v"`

Moc można również obliczyć ze wzoru:  

`"P"="U"*"I"`

Przyrównując oba wzory na moc otrzymujemy:

`"m"*"g"*"v"="U"*"I"`

Z tego wyprowadzamy wzór na natężenie:

`"I"=("m"*"g"*"v")/"U"`

Podstawiamy dane liczbowe i otrzymujemy wynik:

`"I"=(460\ "kg"*10\ "m"/"s"^2*1\ "m"/"s")/(230\ "V")=20\ "A"`

Dodatkowo przeliczenie jednostek:

`["I"]=[("kg"*"m"/"s"^2*"m"/"s")/"V"]=[("kg"*"m"^2)/("V"*"s"^3)]=[("kg"*"m"^2)/("J"/"C"*"s"^3)]=[("kg"*"m"^2*"C")/("J"*"s"^3)]=[("kg"*"m"^strike2*"C")/("N"*strike"m"*"s"^3)]=[("kg"*"m"*"C")/(("kg"*"m")/"s"^2*"s"^3]=[(strike("kg"*"m")*"C"*strike"s"^2)/(strike("kg"*"m")*"s"^strike3)]=["C"/"s"]=["A"]`

DYSKUSJA
Informacje
To jest fizyka 3
Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

558

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Ułamki dziesiętne i ich budowa
Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100, 1000...

Przykłady:

 • $$1/{10}= 0,1$$
 • $$2/{100}= 0,02$$
 • $${15}/{100}= 0,15$$
 • $$3/{1000}= 0,003$$
 • $${25}/{10}= 2,5$$

Ułamki dziesiętne zapisujemy bez użycia kreski ułamkowej, natomiast stosujemy przecinek (zwany przecinkiem dziesiętnym), który oddziela część całkowitą od części ułamkowej.
 

rys1
 

Pierwsze miejsce po przecinku oznacza części dziesiąte, drugie - części setne, trzecie - części tysiączne, czwarte - części dziesięciotysięczne itd.

Przykład:

cyfry po przecinku
 

Powyższy ułamek możemy rozpisać:

$$0,781= {700}/{1000}+{80}/{1000}+1/{1000}=7/{10}+8/{100}+1/{1000}$$ -> łatwo zauważyć, że 7 to części dziesiąte, 8 części setne, a 1 to części tysięczne.

  Ciekawostka

Zapis dziesiętny liczb został opracowany w XV wieku przez perskiego matematyka Al-Kaszi, w jego dziele Miftah al-hisab (Klucz do arytmetyki). Rozpowszechnienie zawdzięczamy jednak holenderskiemu uczonemu Simonowi Stevinowi, który 1585 r. w swej pracy De Thiende (Dziesięcina) omówił istotę ułamków dziesiętnych. Notacja Stevina odbiegała od obecnie stosowanej i była dość skomplikowana, została więc szybko zmieniona. Liczby z przecinkiem błyskawicznie przyjęły się i liczbę wymierną można było wyrazić już nie tylko w postaci ułamka zwykłego. Oddzielenie przecinkiem całości od części dziesiętnych było pomysłem angielskiego matematyka. J. Nepera.

Zobacz także
Udostępnij zadanie