Drgania sejsmiczne na powierzchni Ziemi rejestrowane są przez sejsmografy. Zazwyczaj... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Fizyka

Drgania sejsmiczne na powierzchni Ziemi rejestrowane są przez sejsmografy. Zazwyczaj...

6.1.12.
 Zadanie

`a)`

Z wykresu odczytujemy, że sejsmograf zarejestrował pierwszą falę P o godzinie:

`"P -"\ 8:51`

Pierwsza fale S została zarejestrowana o godzinie:

`"S -"\ 9:16`

 

`b)`

Z wykresu odczytujemy, że pomiędzy zarejestrowanie fali P, a fali PP minęło około 10 minut.

Fale podłużne - P - podczas przechodzenia tych fal materia drga w kierunku równoległym do kierunku rozchodzenia się fal. Powodują ściskanie i rozciąganie skał, przez które przechodzą. Mogą rozchodzić się również w płynach, w tym także w płynnym jądrze Ziemi. Fale P są najszybsze z fal sejsmicznych.

Fale PP są rodzajem fal grawitacyjnych.

 

`c)`

Będziemy korzystać z wozru:

`v=s/t`

Gdzie dla fali P mamy, że:

`v_P=s/t_P`

oraz dla fali S mamy, że:

`v_S=s/t_S`

Wartości liczbowe drogi i czasów wynoszą:  

`s=9100\ km = 9,1*10^6\ m`

`t_P=8:51 - 8:38=13\ min=780\ s`

`t_S=9:16-8:38=38\ min=2280\ s`

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`v_P=(9,1*10^6\ m)/(780\ s)=0,01167*10^6\ m/s=1,167*10^-2*10^6\ m/s=1,167*10^4\ m/s=11670\ m/s=11670\ (0,001\ km)/s=11,67\ (km)/s ~~11,7\ (km)/s `

`v_S=(9,1*10^6\ m)/(2280\ s)=3,99*10^-3*10^6\ m/s=3,99*10^3\ m/s=3990\ m/s=3990\ (0,001\ km)/s=3,99\ (km)/s ~~4\ (km)/s `

DYSKUSJA
Informacje
Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 2. Zakres rozszerzony
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki dziesiętne i ich budowa
Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100, 1000...

Przykłady:

 • $$1/{10}= 0,1$$
 • $$2/{100}= 0,02$$
 • $${15}/{100}= 0,15$$
 • $$3/{1000}= 0,003$$
 • $${25}/{10}= 2,5$$

Ułamki dziesiętne zapisujemy bez użycia kreski ułamkowej, natomiast stosujemy przecinek (zwany przecinkiem dziesiętnym), który oddziela część całkowitą od części ułamkowej.
 

rys1
 

Pierwsze miejsce po przecinku oznacza części dziesiąte, drugie - części setne, trzecie - części tysiączne, czwarte - części dziesięciotysięczne itd.

Przykład:

cyfry po przecinku
 

Powyższy ułamek możemy rozpisać:

$$0,781= {700}/{1000}+{80}/{1000}+1/{1000}=7/{10}+8/{100}+1/{1000}$$ -> łatwo zauważyć, że 7 to części dziesiąte, 8 części setne, a 1 to części tysięczne.

  Ciekawostka

Zapis dziesiętny liczb został opracowany w XV wieku przez perskiego matematyka Al-Kaszi, w jego dziele Miftah al-hisab (Klucz do arytmetyki). Rozpowszechnienie zawdzięczamy jednak holenderskiemu uczonemu Simonowi Stevinowi, który 1585 r. w swej pracy De Thiende (Dziesięcina) omówił istotę ułamków dziesiętnych. Notacja Stevina odbiegała od obecnie stosowanej i była dość skomplikowana, została więc szybko zmieniona. Liczby z przecinkiem błyskawicznie przyjęły się i liczbę wymierną można było wyrazić już nie tylko w postaci ułamka zwykłego. Oddzielenie przecinkiem całości od części dziesiętnych było pomysłem angielskiego matematyka. J. Nepera.

Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Zobacz także
Udostępnij zadanie