Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 2. Zakres rozszerzony (Zbiór zadań, Nowa Era)

Wahadło fizyczne to bryła sztywna, która może obracać się wokół poziomej osi... 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Fizyka

Wahadło fizyczne to bryła sztywna, która może obracać się wokół poziomej osi...

Zadanie 4. Winda towarowa
 Zadanie

Zadanie 5. Wahadło fizyczne
 Zadanie

`5.1.`

Wiemy, że częstotliwość drgań możemy wyrazić poprzez liczbę wahnięć i czas trwania drgania:

`f=n/t`

Gdzie:

`n=10`

`t=21\ s`

Okres drgań miotły będzie wynosił:

`T=1/f`

`T=1/(n/t)`

`T=t/n`

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`T=(21\ s)/(10)=2,1\ s`

 

`5.2.`

Moment bezwładności miotły wyznaczymy ze wzoru:

`T=2pisqrt(I/(mgd))\ \ \ \ \ |\ "podnosimy do kwadratu"`

`T^2=4pi^2 I/(mgd)\ \ \ \ \ |*mgd`

`mgdT^2 = 4pi^2I\ \ \ \ \ |:4pi^2`

`I=(mgdT^2)/(4pi^2)`

Gdzie:

`m=530\ g=0,53\ kg`

`g=9,81\ m/s^2`

`d=120\ cm-20\ cm=100\ cm=1\ m`

`T=2,1\ s`

   

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`I=(0,53\ kg*9,81\ m/s^2 * 1\ m * (2,1\ s)^2 )/(4*3,14^2) = (5,1993\ kg*m^2/s^2* 4,41\ s^2)/(39,47842) = (22,928913\ kg*m^2)/(39,47842)=0,5808\ kg*m^2~~0,58\ kg*m^2 `

 

`5.3.`

Moment bezwładności miotły będzie A.większy niż moment bezwładności pręta (wokół tej samej osi obrotu) o takiej samej masie i długości, ponieważ 1. większa część masy znajduje się dalej od osi obrotu.  

 

DYSKUSJA
Informacje
Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 2. Zakres rozszerzony
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie