Autorzy:Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Gdy akrobata stanie na środku trampoliny (patrz rysunek)... 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Fizyka

Gdy akrobata stanie na środku trampoliny (patrz rysunek)...

5.5.1.
 Zadanie
5.5.2.
 Zadanie
5.5.3.
 Zadanie

5.5.4.
 Zadanie

Wypisujemy dane podane w zadaniu:

`x_o=10\ cm=0,1\ m`

 

Wiemy, że częstotliwość jest odwrotnie proporcjonalna do okresu:

`f=1/T`

Gdzie:

`T=2pisqrt(x_o/g)`

Wówczas otrzymujemy, że:

`f=1/(2pisqrt(x_0/g))`

`f=1/(2pi)sqrt(g/x_0)`

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`f=1/(2*3,14)* sqrt((9,81\ m/s^2)/(0,1\ m)) = 0,159*sqrt(98,1\ 1/s^2)=0,159*9,905\ 1/s=1,575\ 1/s~~1,58\ Hz `