Autorzy:Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Sprzężony układ masa - sprężyna został umieszczony na torze powietrznym... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Fizyka

Sprzężony układ masa - sprężyna został umieszczony na torze powietrznym...

5.4.2.
 Zadanie

5.4.3.
 Zadanie

Wiemy, że energia całkowita jest energią potencjalną przy maksymalnym wychyleniu:

`E_c=(kA^2)/2` 

Energia potencjalna przy danym wychyleniu ma postać:

`E_p=(kx^2)/2`  

Energię kinetyczną możemy wyznaczyć z zależności:

`E_c=E_p+E_k` 

`E_k =E_c-E_p` 

`E_k=(kA^2)/2-(kx^2)/2`  

Wyznaczmy współczynnik sprężystości sprężyny. Z tabeli odczytujemy dane:

`E_"ps"=2\ J ` 

`x=A=0,1\ m` 

Wówczas możemy zapisać:

`E_p=(kA^2)/2\ \ \ \ |*2` 

`2E_p =kA^2\ \ \ \ |:A^2` 

`k=(2E_p)/(A^2)` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`k=(2*2\ J)/(0,1\ m)^2 = (4\ J)/(0,01\ m^2)=(4\ N*m)/(0,01\ m^2)=400\ N/m `  

Wówczas korzystając z powyższych wzorów możemy uzupełnić tabelę: