Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 2. Zakres rozszerzony. Po gimnazjum, Zbiór zadań

 

W podpunkcie podaną mamy stałą Boltzmanna, która wynosi:

 

Wiemy, że średnią energię kinetyczną cząsteczek gazu jednoatomowego możemy przedstawić zależnością:

 

gdzie Ekin jest energia kinetyczną gazu, k jest stałą Boltzmanna, T jest temperaturą. Energię kinetyczną ciała przedstawiamy za pomocą wzoru:

Komentarze