To jest fizyka 3 (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era)

Wiedząc, że elektron ma ładunek... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Fizyka

Wiedząc, że elektron ma ładunek...

5
 Zadanie

6
 Zadanie

`a)`

Żeby sprawdzić, czy ciało może mieć ładunek podany w tabeli musimy podzielić ten ładunek przez ładunek elektronu. Jeżeli wynikiem będzie liczba całkowita, to ciało może posiadać taki ładunek. 

`(3,2*10^-19\ strike"C")/(-1,6*10^-19\ strike"C")=-2`    

`(-4,2*10^-1\ strike"C")/(-1,6*10^-19\ strike"C")=-3`  

`(2,4*10^-19\ strike"C")/(-1,6*10^-19\ strike"C")=-1,5`  

`(1,2*10^-19\ strike"C")/(-1,6*10^-19\ strike"C")=-0,75`  

`(6,4*10^-19\ strike"C")/(-1,6*10^-19\ strike"C")=-4`  

`(-2,9*10^-19\ strike"C")/(-1,6*10^-19\ strike"C")=1,8`       

Ładunek, C

+3,2 ∙ 10-19

-4,2 10-19

+2,4 10-19

+1,2 10-19

+6,4 10-19

-2,9 10-19

TAK/NIE

TAK

TAK

NIE

NIE

TAK

NIE

Litera

P

A

L

E

W

N

Hasło: LEN

` ` 

`b)` 

  Zasada jest ta sama: 

`(2,88*10^-18\ strike"C")/(-1,6*10^-19\ strike"C")=(-1,8)*10^(((-18)-(-19)))=(-1,8)*10^(((-18)+19))=(-1,8)*10^1=-18`    

`(1,6*10^-18\ strike"C")/(-1,6*10^-19\ strike"C")=(-1)*10^(((-18)-(-19)))=(-1)*10^1=10`       

`(1,6*10^-20\ strike"C")/(-1,6*10^-19\ strike"C")=(-1)*10^(((-20)-(-19)))=(-1)*10^-1=-0,1` 

`(8*10^-19\ strike"C")/(-1,6*10^-19\ strike"C")=-5` 

`(8*10^-20\ strike"C")/(-1,6*10^-19\ "C")=(-5)*10^-1=-0,5` 

`(8*10^-18\ strike"C")/(-1,6*10^-19\ strike"C")=(-5)*10^1=-50` 

`(1,68*10^-18\ strike"C")/(-1,6*10^-19\ "C")=(-1,031)*10^1=-10,31` 

 

Ładunek, C

2,88 ∙ 10-18

1,6 10-18

1,6 10-20

8 10-19

8 10-20

8 10-18

1,68 10-18

TAK/NIE

TAK

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Litera

D

N

O

S

K

T

O

Hasło: OKO


                                        
DYSKUSJA
user profile image
Gość

22-09-2017
dzięki!!!!
Informacje
To jest fizyka 3
Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

3619

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

  • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
  • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
  • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Udostępnij zadanie