Z każdego z dwóch samolotów znajdujących się na różnych wysokościach.... 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Z każdego z dwóch samolotów znajdujących się na różnych wysokościach....

1.7.
 Zadanie

1.8.
 Zadanie
1.9.
 Zadanie
1.10.
 Zadanie
1.11.
 Zadanie
1.12.
 Zadanie
1.13.
 Zadanie

Wypisujemy dane podane w zadaniu: 

`h_1:h_2=0,75`

`v_1:v_2=1,5`

 

`a)`

Szukany jest czas spadania skoczków. Korzystamy z wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym:

`s=(at^2)/2`

Gdzie dla naszego przypadku mamy, że:

`s=h`

`a=v/t`

Wówczas otrzymujemy, że:

`h=(a t^2)/2`

Przekształcamy wzór tak, aby otrzymać czas:

`h=(v/t t^2)/2\ \ \ \ |*2`

`2h=v t\ \ \ \ |:v`

`t=(2h)/v\ \ \ \ |\ "obustronnie pierwiastkujemy"`

`t=(2h)/v`

Dla pierwszego skoczka mamy, że:

`t_1=(2h_1)/v_1`

Dla drugiego spoczka mamy, że:

`t_2=(2h_2)/v_2`

Z danych podanych w zadaniu wynika, że:

`h_1=0,75h_2`

`v_1=1,5v_2`

Aby wyzczaczyć, który czas jest dłuższy obliczmy stosunek pierwszego czasu do drugiego czasu:

`t_1/t_2=((2h_1)/v_1)/((2h_2)/v_2)=((2h_1)/v_1)*(v_2/(2h_2))=(h_1v_2)/(h_2v_1)=(0,75h_2*v_2)/(h_2*1,5\ v_2)=(0,75strikeh_2*strikev_2)/(strikeh_2*1,5*strikev_2)=(0,75)/(1,5)=0,5 `

Z powyższych obliczeń wynika, że czas spadku drugiego skoczka jest większy.

 

`b)`

Szukamy ile razy dłużej trwał jego skok.

 `t_1/t_2=0,5\ \ \ \ |*t_2` 

`t_1=0,5t_2\ \ \ \ |:0,5`

`t_2=t_1/(0,5)`

`t_2=2t_1`

Czas spadku drugiego skoczka trwał dwa razy dłużej, niż pierwszego skoczka. 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-25
Dzięki za pomoc
Informacje
Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 1. Zakres rozszerzony
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Zobacz także
Udostępnij zadanie