Autorzy:Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Podczas gry w paintball jeden z graczy ucieka z prędkością... 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Podczas gry w paintball jeden z graczy ucieka z prędkością...

1.9.14.
 Zadanie

1.9.15.
 Zadanie

1.9.16.
 Zadanie
1.9.17.
 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

`v_1=10,8\ (km)/h=10,8 * (1000\ m)/(3600\ s)=3\ m/s`  

`v_2=12,6\ (km)/h = 12,6* (1000\ m)/(3600\ s)=3,5\ m/s`   

`d=20\ m` ` `

`v_3=95\ m/s` 

Mamy do czynienia z prędkością w różnych układach odniesienia. Zauważmy, że zmiana prędkości graczy wynosi:

`Deltav=v_2-v_1` 

Natomiast całkowita prędkość pocisku jest złożeniem prędkości wystrzelonego pocisku i zmiany prędkości chłopców, dlatego możemy zapisać, że:

`v=v_3+Deltav` 

`v=v_3+v_2-v_1` 

Wyznaczamy czas ruchu. W tym celu przekształcamy wzór na prędkość:

`v=d/t\ \ =>\ \ t=d/v` 

Oznacza to, że dla naszego przypadku ostateczny wzór ma postać:

`t=d/(v_3+v_2-v_1)` 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

`t=(20\ m)/(95\ m/s+3,5\ m/s-3\ m/s)=(20\ m)/(95,5\ m/s)=0,209\ s~~0,21\ s`