Wykres przedstawia zależność współrzędnej położenia od czasu... 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Wykres przedstawia zależność współrzędnej położenia od czasu...

1.4.5.
 Zadanie

1.4.6.
 Zadanie

1.4.7.
 Zadanie

`a)`

Kuracjusz miną pijalnię wód w miejscu, gdzie wykres przecina się z osią poziomą.

`x=0 \ m`

`t=10\ min=600\ s`

 

`b)`

Od 30 sekundy do 35 sekundy.

 

`c)`

 

Odczytujemy z wykresu wektory przemieszczenia:

`Deltax_1=1200\ m`

`Deltax_2=800\ m`

`Deltax_3=0\ m`

`Deltax_4=-1200\ m`

Obliczamy całkowite przemieszczenie:

`Deltax=Deltax_1+Deltax_2+Deltax_3+Deltax_4`

`Deltax=1200\ m+800\ m+0\ m+(-1200\ m)=800\ m`

Czas spaceru odczytujemy z wykresu:

`Deltat=45\ min=2700\ s`

Obliczam prędkość średnią:

`v_"śr"=(Deltax)/(Deltat)`

`v_"śr"=(800\ m)/(2700\ s)=0,3\ m/s`

 

`d)`

Obliczam całkowitą drogę:

`s=|Deltax_1|+|Deltax_2|+|Deltax_3|+|Deltax_4|`

`s=|1200\ m|+|800\ m|+|0\ m|+|-1200\ m|=1200\ m+800\ m+0\ m+1200\ m=3200\ m`

Obliczam wartość prędkości:

`v=s/t`

`v=(3200\ m)/(2700\ s)=1,19\ m/s`

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-25
dzieki!
user profile image
Gość

0

2017-10-25
Dzieki za pomoc :)
Informacje
Zrozumieć fizykę. Zbiór zadań 1. Zakres rozszerzony
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie