Autorzy:Bogdan Mendel, Janusz Mendel, Teresa Stolecka, Elżbieta Wójtowicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Na wykresie przedstawiono zależność położenia ciała od czasu... 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Na wykresie przedstawiono zależność położenia ciała od czasu...

1.4.1.
 Zadanie

1.4.2.
 Zadanie
1.4.3.
 Zadanie
1.4.4.
 Zadanie

`a)` 

Odczytuję z wykresu współrzędne wektora przemieszczenia:

Dla t1=40 s:

`Deltax_1=100\ m` 

`s_1=|Deltax_1|=|100\ m|=100\ m` 

Dla t2=80 s:

`Deltax_2=0\ m` 

`s_2=|Deltax_2|=|0\ m|=0\ m` 

Dla t3=120 s:

`Deltax_3=-200\ m` 

`s_3=|Deltax_3|=|-200\ m|=200\ m` 

 

`b)` 

Droga przbyta przez ciało w czacie trwanie całego ruchu:

`s=s_1+s_2+s_3` 

`s=100\ m+0\ m+200\ m=300\ m` 

 

`c)` 

Droga przebyta przez ciało w tym ruchu wynosi:

`s_3=200\ m` 

Czas ruchu to:

`t=40\ s` 

Obliczamy z jaką prędkością porusza się ciało. Korzystamy ze wzoru:

`v=s/t` 

Postawiamy dane do wzoru:

`v=(200\ m)/(40\ s)=5\ m/s` 

Aby droga wzrosła dwykrotnie ciało musi przebyć tym ruchem drogę:

`s_4=300\ m` 

Obliczamy jak długo ciało będzie pokonywać drogę s4. W tym celu przekształcamy wzór na prędkość.

`s=s/t\ =>\ t=s/v` 

Podstawiamy dane do wzoru:

`t_4=s_4/v=(300\ m)/(5\ m/s)=60\ s` 

Czas potrzebny na drukrotne zwiększenie drogi to:

`t_4=60\ s` 

Odpowiedź:

` `