Odkryć fizykę. Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era)

Oblicz wartość siły... 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Oblicz wartość siły...

7
 Zadanie

8
 Zadanie

9
 Zadanie

Dane:                                                         Szukane: 

m=80 kg                                       Fd= ?

L=500 m

t= 40 s

Siłę dośrodkową obliczamy ze wzoru:

`F_d=(mv^2)/r`

W celu obliczenia prędkości stosujemy wzór: 

`v=s/t=(500\ "m")/(40\ "s")=12,5\ "m"/"s"`

Żeby obliczyć promień r korzystamy ze wzoru na obwód okręgu:

`L=2pir`

Przekształcając otrzymujemy:

`r=L/(2pi)=(500\ "m")/(2pi)~~80\ "m"`

Teraz podstawiamy wszystko pod wzór na siłę dośrodkową: 

`F_d=(80\ "kg"*(12,5\ "m"/"s")^2)/(80\ "m")~~157\ "N"`

DYSKUSJA
Informacje
Odkryć fizykę. Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy
Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa, Bartłomiej Piotrowski
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

5993

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie