Autorzy:Marcin Braun, Weronika Śliwa, Bartłomiej Piotrowski

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Przeanalizuj "Przykład" i rozwiąż... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Przeanalizuj "Przykład" i rozwiąż...

6
 Zadanie

`m=1\ t=1000\ kg`

`v=45\ (km)/h=12,5\ m/s`

`r=200\ m`

 

 

W tym wypadku siłę dośrodkową obliczamy ze wzoru:

`F_d=(mv^2)/r=(1000\ kg*(12,5\ m/s)^2)/(200\ m)=(1000*156,25)/200\ ("[kg]"*[strike(m^2)^(\ m)])/(strike[m])=781,25\ N`

`F_d=(mv^2)/r=(1000\ kg*(12,5\ m/s)^2)/(200\ m)=(1000*156,25)/200\ [("kg"*strike(m^2)^(\ m))/(strike(m)*s^2)]=781,25\ N`