Autorzy:Bogdan Mendel, Janusz Mendel

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2012

Fotony, bombardując atomy deuteru... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Dane: 

`m_D=2,0087u `

`m_H=m_p=1,0073u `

`m_n=1,0087u `

`c=3*10^8m/s `

Szukane:

`E=? `

Rozwiązanie:

`^2_1H\ +\ hf\ ->\ ^1_1H\ +\ ^1_0n `

Masa substratów to masa deuteru, czyli `2,0087u`

Masa produktów, to suma masy wodoru oraz neutronu

`1,0073u+1,0087u=2,016u `

Deficyt masy:

`Deltam=2,016u-2,0087u=7,3*10^(-3)u=7,3*10^(-3)*1,66054*10^(-27)kg=1,212*10^(-29)kg `

Energia wyniesie więc:

`E=Deltamc^2 `

`E=1,212*10^(-29)kg*(3*10^8m/s)^2=1,091*10^(-12)J=6,8\ MeV `

Odpowiedź: Fotony powinny posiadać energię 6,8 MeV