Autorzy:Bogdan Mendel, Janusz Mendel

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2012

Energia elektronu w jednym ze stanów... 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Dane:

`m_e=9,1*10^(-31)kg `

`h=6,63*10^(-34)J*s `

`E_0=13,6eV `

`r_0=53*10^(-12)m `

`E=-0,85eV` 

Szukane:

`n=? `

`V=? `

Rozwiązanie:

Główną liczbę kawntową obliczymy korzystając z wzoru:

`E_n=-1/n^2E_0 `

Który po przekształceniu da:

`n=sqrt(-E_0/E_n) `

Podstawiamy dane liczbowe:

`n=sqrt((-13,6eV)/(-0,85eV))=sqrt(16)=4 `

Następnie korzystając z wzoru:

`r_n=n^2r_0 `

Wyznaczamy promień 4 orbity w atomie

`r_4=4^2*53*10^(-12)m=8,48*10^(-10)m ` 

Korzystając z wzoru:

`mVr=nh/(2pi) `

Wyznaczamy prędkość elektronu

`V=(nh)/(2pimr) `

Podstawiamy dane liczbowe:

`V=(4*6,63*10^(-34)J*s)/(2*3,14*9,1*10^(-31)kg*8,48*10^(-10)m)=547238m/s=547(km)/s` 

Odpowiedź:  Główna liczba kwantowa dla tego przypadku wynosi 4 a prędkość elektronu to około 547 km/s