Energia elektronu w jednym ze stanów... 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Dane:

`m_e=9,1*10^(-31)kg `

`h=6,63*10^(-34)J*s `

`E_0=13,6eV `

`r_0=53*10^(-12)m `

`E=-0,85eV`

Szukane:

`n=? `

`V=? `

Rozwiązanie:

Główną liczbę kawntową obliczymy korzystając z wzoru:

`E_n=-1/n^2E_0 `

Który po przekształceniu da:

`n=sqrt(-E_0/E_n) `

Podstawiamy dane liczbowe:

`n=sqrt((-13,6eV)/(-0,85eV))=sqrt(16)=4 `

Następnie korzystając z wzoru:

`r_n=n^2r_0 `

Wyznaczamy promień 4 orbity w atomie

`r_4=4^2*53*10^(-12)m=8,48*10^(-10)m `

Korzystając z wzoru:

`mVr=nh/(2pi) `

Wyznaczamy prędkość elektronu

`V=(nh)/(2pimr) `

Podstawiamy dane liczbowe:

`V=(4*6,63*10^(-34)J*s)/(2*3,14*9,1*10^(-31)kg*8,48*10^(-10)m)=547238m/s=547(km)/s`

Odpowiedź:  Główna liczba kwantowa dla tego przypadku wynosi 4 a prędkość elektronu to około 547 km/s

DYSKUSJA
Informacje
Zbiór zadań z fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy
Autorzy: Bogdan Mendel, Janusz Mendel
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

2312

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie