Odkryć fizykę.Podręcznik zakres podstawowy (Podręcznik, Nowa Era)

Napisz reakcję rozpadu... 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

`\ ^222_86Rn->^218_84Po\ +alpha`

`\ ^222_86Rn->^218_84Po\ +^4_2He`

 

Dane:

 

`m_(Rn)=368,5905*10^(-27) kg `

 

`m_(Po)=361,9359*10^(-27) kg `

 

`m_(He)=6,6447*10^(-27) kg `

Szukane:

 

`E=? `

Rozwiązanie:

Obliczamy różnicę między masą jąder przed rozpadem i ponim

 

`Deltam=m_(Rn)-(m_(Po)+m_(He)) `

`Deltam=368,5905*10^(-27) kg-(361,9359*10^(-27) kg+6,6447*10^(-27) kg)=368,5905*10^(-27) kg-368,5806*10^(-27)kg=9,9*10^(-30)kg `

Następnie obliczamy jaka ilość energii wydzieli się w przypadku takiego rozpadu, korzystając z wzoru:

 

`E=mc^2 `

`E=9,9*10^(-30)kg*(3*10^8m/s)^2=8,91*10^(-13)J `

Taka ilość energii wydziela się z rozpadu `368,5905*10^(-27) kg` radonu. Obliczmy, ile energii wydzieli się z 1g tego pierwiastka

 

`368,5905*10^(-27) kg\ \ -\ 8,91*10^(-13)J `

`\ \ \ \ \ \ \ \ 0,001kg\ \ -\ x `

`x=(0,001kg*8,91*10^(-13)J)/(368,5905*10^(-27) kg)=2417316,778J=2,4*10^9J `

Odpowiedź:  W wyniku rozpadu 1g radonu wydzieli się około `2,4*10^9J` energii

DYSKUSJA
Informacje
Odkryć fizykę.Podręcznik zakres podstawowy
Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

5463

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Porównywanie ułamków dziesiętnych

Aby ustalić, który z dwóch ułamków dziesiętnych jest większy, wystarczy porównać kolejno rzędy, zaczynając od najwyższego. Oznacza to, że porównujemy kolejno cyfry z których zbudowany jest ułamek dziesiętny, czyli zaczynamy od cyfr części całkowitej, a później przechodzimy to porównywania cyfr części dziesiętnych.

W praktyce porównywanie ułamków dziesiętnych odbywa się następująco:
 • Najpierw porównujemy części całkowite, jeżeli nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części całkowitej;

 • Jeżeli obie części całkowite są równe, to porównujemy ich części dziesiętne. Jeżeli części dziesiętne nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części dziesiętnej;

 • Gdy części dziesiętne są równe, to porównujemy ich części setne, tysięczne itd., aż do uzyskania odpowiedzi.

  Zapamiętaj

Gdy na końcu ułamka dziesiętnego dopisujemy lub pomijamy zero, to jego wartość się nie zmienia.

Przykłady:
$$0,34=0,340=0,3400=0,34000=...$$
$$0,5600=0,560=0,56$$

W związku z powyższą uwagą, jeżeli w czasie porównywania ułamków w którymś zabraknie cyfr po przecinku, to należy dopisać odpowiednią liczbę zer.
 

Przykład: Porównajmy ułamki 5,25 i 5,23.
Przed porównywaniem ułamków wygodnie jest zapisać porównywane liczby jedna pod drugą, ale tak by zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem.

porownanie1
Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 5>3, zatem ułamek 5,25 jest większy od 5,23. Zatem 5,25>5,23.

Przykład: Porównajmy ułamki 0,8 i 0,81.
Zapisujemy ułamki jeden pod drugim, tak aby zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem. Ponadto dopisujemy 0 w ułamku 0,8.

porownanie2

Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 0<1, zatem ułamek 0,81 jest większy od 0,8. Zatem 0,81>0,8.

Zobacz także
Udostępnij zadanie