Napisz reakcję rozpadu... 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

`\ ^222_86Rn->^218_84Po\ +alpha`

`\ ^222_86Rn->^218_84Po\ +^4_2He`

 

Dane:

 

`m_(Rn)=368,5905*10^(-27) kg `

 

`m_(Po)=361,9359*10^(-27) kg `

 

`m_(He)=6,6447*10^(-27) kg `

Szukane:

 

`E=? `

Rozwiązanie:

Obliczamy różnicę między masą jąder przed rozpadem i ponim

 

`Deltam=m_(Rn)-(m_(Po)+m_(He)) `

`Deltam=368,5905*10^(-27) kg-(361,9359*10^(-27) kg+6,6447*10^(-27) kg)=368,5905*10^(-27) kg-368,5806*10^(-27)kg=9,9*10^(-30)kg `

Następnie obliczamy jaka ilość energii wydzieli się w przypadku takiego rozpadu, korzystając z wzoru:

 

`E=mc^2 `

`E=9,9*10^(-30)kg*(3*10^8m/s)^2=8,91*10^(-13)J `

Taka ilość energii wydziela się z rozpadu `368,5905*10^(-27) kg` radonu. Obliczmy, ile energii wydzieli się z 1g tego pierwiastka

 

`368,5905*10^(-27) kg\ \ -\ 8,91*10^(-13)J `

`\ \ \ \ \ \ \ \ 0,001kg\ \ -\ x `

`x=(0,001kg*8,91*10^(-13)J)/(368,5905*10^(-27) kg)=2417316,778J=2,4*10^9J `

Odpowiedź:  W wyniku rozpadu 1g radonu wydzieli się około `2,4*10^9J` energii

DYSKUSJA
Informacje
Odkryć fizykę.Podręcznik zakres podstawowy
Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

4879

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie