Autorzy:Marcin Braun, Weronika Śliwa

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Napisz reakcję rozpadu... 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

`^222_86Rn->^218_84Po\ +alpha` 

`^222_86Rn->^218_84Po\ +^4_2He` 

 

Dane:

 

`m_(Rn)=368,5905*10^(-27) kg `

 

`m_(Po)=361,9359*10^(-27) kg `

 

`m_(He)=6,6447*10^(-27) kg `

Szukane:

 

`E=? `

Rozwiązanie:

Obliczamy różnicę między masą jąder przed rozpadem i ponim

 

`Deltam=m_(Rn)-(m_(Po)+m_(He)) `

`Deltam=368,5905*10^(-27) kg-(361,9359*10^(-27) kg+6,6447*10^(-27) kg)=368,5905*10^(-27) kg-368,5806*10^(-27)kg=9,9*10^(-30)kg `

Następnie obliczamy jaka ilość energii wydzieli się w przypadku takiego rozpadu, korzystając z wzoru:

 

`E=mc^2 `

`E=9,9*10^(-30)kg*(3*10^8m/s)^2=8,91*10^(-13)J `

Taka ilość energii wydziela się z rozpadu `368,5905*10^(-27) kg` radonu. Obliczmy, ile energii wydzieli się z 1g tego pierwiastka

 

`368,5905*10^(-27) kg\ \ -\ 8,91*10^(-13)J `

`\ \ \ \ \ \ \ \ 0,001kg\ \ -\ x `

`x=(0,001kg*8,91*10^(-13)J)/(368,5905*10^(-27) kg)=2417316,778J=2,4*10^9J `

Odpowiedź:  W wyniku rozpadu 1g radonu wydzieli się około `2,4*10^9J` energii