Odkryć fizykę.Podręcznik zakres podstawowy (Podręcznik, Nowa Era)

Czy jądra różnych pierwiastków... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Czy jądra różnych pierwiastków...

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

5
 Zadanie

Tak. Liczba masowa jest w przybliżeniu sumą protonów i neutronów w jądrze. Pomimo, iż do każdego pierwiastka przypisana jest inna liczba protonów, to po dodaniu do nich liczby neutronów (czasmi kilku różnych, ze względu na występowanie izotopów) możemy uzyskać identyczne liczby masowe dla różnych pierwiastków. Takimi przykłądami mogą być np. 

argon - posiadający 18 protonów i 22 neutrony, o liczbie masowej 40

i

wapń - posiadający 20 protonów i 20 neutronów, o liczbie masowej 40

DYSKUSJA
Informacje
Odkryć fizykę.Podręcznik zakres podstawowy
Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

5409

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie