Odkryć fizykę.Podręcznik zakres podstawowy (Podręcznik, Nowa Era)

Elektron poruszający się po pierwszej... 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Dane:

 

`E_j=-13,6eV `

 

`E=17,1eV `

 

`m_e=9,1093*10^(-31)kg `

Szukane:

 

`V=? `

Rozwiązanie:

Energia jonizacji elektronu wodoru wynosi -13,6 eV. Po dostarczeniu tej energii elektron zostaje wybity z orbity i uzyskuje energię kinetyczną, która wprawia go w ruch. Wartość tej energii jest równa:

 

`E_k=E_j+E `

 

`E_k=-13,6eV+17,1eV=3,5eV `

Przeliczamy tą energię na dżule

 

`1eV=1,6*10^(-19)J `

 

`E_k=3,5*1,6*10^(-19)J=5,6*10^(-19)J `

Ze wzoru:

 

`E_k=(mV^2)/2 `

wyznaczamy prędkość elektronu

`E_k=(mV^2)/2\ ->\ V=sqrt((2E_k)/m)`

 

`V=sqrt((2*5,6*10^(-19)J)/(9,1093*10^(-31)kg))=sqrt(1,2295*10^(12)(m^2)/(s^2))=1108833,9m/s~~1108(km)/s `

 

Odpowiedź: Elektron zostanie wybity z powierzchni orbity i będzie poruszał się z prędkością ok. 1108 km/s

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Odkryć fizykę.Podręcznik zakres podstawowy
Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

10560

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Zobacz także
Udostępnij zadanie