Zapoznaj się z wyprowadzeniem wzoru... 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Fizyka

Zapoznaj się z wyprowadzeniem wzoru...

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

5
 Zadanie

Korzystamy z wzoru:

 

`r_1=h^2/(4pi^2mke^2) `

 

Podstawiamy dane liczbowe:

`r_1=(6,62607*10^(-34)J*s)^2/(4*(3,1416)^2*9,1094*10^(-31)kg*8,9876*10^9(N*m^2)/C^2*(1,6022*10^(-19)C)^2)`

Dla uproszczenia obliczeń pomijamy jednostki

 

`r_1=(4,390480364*10^(-67))/(4*9,86965056*9,1094*10^(-31)*8,9876*10^9*2,56704484*10^(-38)) `

`r_1=(4,390480364*10^(-67))/(8,297145975*10^(-57))=5,29*10^(-11)m`

 

 

 

 

 

 

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Odkryć fizykę.Podręcznik zakres podstawowy
Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ania

5309

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

 • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
 • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
 • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Udostępnij zadanie