Autorzy:Marcin Braun, Weronika Śliwa

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Odpowiedz, dla jakich metali... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Obliczamy największą i najmniejszą energię, jaką możemy uzyskać korzystając ze światła widzialnego

Największą energię uzyskamy dla światła o najmniejszej długości fali, czyli dla światła fioletowego o `lambda=380nm`

 

`E=(h*c)/lambda `

 

`E=(4,14*10^(-15)eV*s*3*10^8m/s)/(3,8*10^(-7)m)=3,27eV `

Najmniejszą energię uzyskamy dla światła o największej długości fali, czyli dla światła czerwonego o `lambda=780nm`

 

`E=(4,14*10^(-15)eV*s*3*10^8m/s)/(7,8*10^(-7)m)=1,59eV `

Efekt fotoelektryczny będziemy w stanie wywołać dla metali, dla których praca wyjścia mieści się w zakresie energii uzyskiwanych dla światła widzialnego. 

Są to np.

bar - `W=2,5eV`

cez - `W=2,1eV`

potas - `W=2,2eV`

rubid - `W=2,2eV`

stront - `W=2,5eV`

sód - `W=2,75eV`