Autorzy:Marcin Braun, Weronika Śliwa

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Ile energii potrzeba, aby... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Ile energii potrzeba, aby...

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie

Dane:

`Deltat=10^oC `

`a=25m `

`b=10m `

`c=2m `

`c=4200J/(kg*^oC) `

Szukane:

`E=? `

Rozwiązanie:

Na początku obliczamy ile wody mieści się w basenie i jaką ta woda ma masę

`V=a*b*c `

`V=25m*10m*2m=500m^3 `

Obliczamy masę wody:

1m3 wody ma masę 1000kg, więc 500 m3 będzie miało masę:

`500*1000kg=500000kg `

Teraz obliczamy jaką energię należy dostarczyć aby ogrzać tą wodę o 10oC

`E=m*c*Deltat `

`E=500000kg*4200J/(kg*^oC)*10^oC=2,1*10^10J=21GJ `

Odpowiedź: Aby ogrzać wodę w tym basenie o 10oC należy dostarczyć 21 GJ energii