Oblicz w zeszycie drogę... 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Fizyka

Oblicz w zeszycie drogę...

Ćwiczenie
 Zadanie

`"Dane:"` 

`"m"=1000\ "kg"` 

`"F"=5000\ "N"` 

`"v"_1=36\ "km"/"h"=10\ "m"/"s"` 

`"v"_2=72\ "km"/"h"=20\ "m"/"s"` 

`"Szukane:"` 

`"s"_1","\ "s"_2="?"` 

Najpierw obliczamy przyspieszenie (opóźnienie) samochodu:

`"a"="F"/"m"=(5000\ "N")/(1000\ "kg")` 

`"a"=5\ "m"/"s"^2` 

Drogę obliczamy drogę ze wzoru dla ruchu jednostajnie opóźnionego:

`"s"_1="v"_1*"t"_1-("a"*"t"_1^2)/2` 

Wstawiamy do wzoru powyżej wzór na czas:

`"t"_1="v"_1/"a"` 

`"s"_1="v"_1*"v"_1/"a"-(strike"a"*"v"_1^2/"a"^strike2)/2="v"_1^2/"a"-"v"_1^2/(2*"a")="v"_1^2/(2*"a")` 

`"s"_1="v"_1^2/(2*"a")` 

Podstawiamy dane liczbowe:

`"s"_1=(10\ "m"/"s")^2/(2*5\ "m"/"s"^2)=(100\ "m"^2/"s"^2)/(10\ "m"/"s"^2)`     

`"s"_1=10\ "m"`     

Droga hamowania samochodu jadącego z drugą prędkością:

`"s"_2="v"_2^2/(2*"a")=(20\ "m"/"s")^2/(2*5\ "m"/"s"^2)=(400\ "m"^2/"s"^2)/(10\ "m"/"s"^2)` 

`"s"_2=40\ "m"` 

 

DYSKUSJA
Informacje
To jest fizyka 2
Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Ola

3419

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie