Autorzy:Marcin Braun, Weronika Śliwa

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Pływające ciało nie tylko... 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

a)

Aby ciało całkowicie się zanurzyło, siła ciężkości musi się zrównoważyć lub przekroczyć wartość siły wyporu. Aby obliczyć siłę wyporu korzystamy z wzoru:

`F_w=rho*g*V `

`F_w=1000(kg)/(m^3)*10N/(kg)*0,12m^3=1200N `

Korzystając z wzoru `F=m*g` , możemy obliczyć masę, jaka spowoduje zrównoważenie siły wyporu

`F=m*g\ ->\ m=F/q `

`m=(1200N)/(10N/(kg))=120kg `

120 kg to całkowita masa deski windsurfingowej wraz z dodatkową masą. Aby obliczyć tą dodatkową masę od masy całkowitej musimy odjąć masę deski

`120kg-7kg=113kg `

Odpowiedź: Deska utrzyma dodatkowo 113kg

 

b) Zadanie rozwiązujemy analogicznie jak podpunkt a. 

Na początku wyliczamy masę kry lodowej

`rho_"lodu"=920(kg)/(m^3) `

`V_"lodu"=1m^3 `

`m_"lodu"=V_"lodu"*rho_"lodu" `

`m_"lodu"=1m^3*920(kg)/(m^3)=920kg `

Aby ciało całkowicie się zanurzyło, siła ciężkości musi się zrównoważyć lub przekroczyć wartość siły wyporu. Aby obliczyć siłę wyporu korzystamy z wzoru:

`F_w=rho*g*V `

`F_w=1000(kg)/(m^3)*10N/(kg)*1m^3=10000N `

Korzystając z wzoru `F=m*g` , możemy obliczyć masę, jaka spowoduje zrównoważenie siły wyporu

`F=m*g\ ->\ m=F/q `

`m=(10000N)/(10N/(kg))=1000kg `

1000 kg to całkowita masa kry lodowej wraz z dodatkową masą. Aby obliczyć tą dodatkową masę od masy całkowitej musimy odjąć masę kry lodowej

`1000kg-920kg=80kg ` 

Masa 80kg, które utrzyma kra lodowa to ciężar o wartości

`F=m*g `

`F=80kg*10N/(kg)=800N `

Odpowiedź: Kra lodowa utrzyma dodatkowo ciężar o wartości 800N