Autorzy:Marcin Braun, Weronika Śliwa

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Wlej jeszcze raz do szklanki... 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Fizyka

Wlej jeszcze raz do szklanki...

Fizyka poza szkołą
 Zadanie

5
 Zadanie

Lód zaczął się unosić w cieczy po dodaniu ok. 75ml wody do denaturatu. Zapisujemy więc dane:

 

`V_"denaturatu"=50cm^3 `

 

`V_"wody"=75cm^3 `

 

`rho_"denaturatu"=0,8g/(cm^3) `

 

`rho_"wody"=1g/(cm^3) `

 

Obliczamy masę denaturatu

 

`m_"denaturatu"=rho_"denaturatu"*V_"denaturatu"=0,8g/(cm^3)*50cm^3=40g `

Obliczamy masę wody

 

`m_"wody"=rho_"wody"*V_"wody"=1g/(cm^3)*75cm^3=75g `

Obliczamy masę całego roztworu

 

`m=m_"denaturatu"+m_"wody"=40g+75g=115g `

Obliczamy objętość roztworu

 

`V=V_"denaturatu"+V_"wody"=50cm^3+75cm^3=125cm^3 `

Wyznaczamy gęstość lodu

`rho_"lodu"=m/V=(115g)/(125cm^3)=0,92g/(cm^3)` 

 

Gęstość lodu wynosi 0,92g/cm3, co zgadza się z danymi tablicowymi